Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Jagersvereniging geeft reactie op uitvoeringsregelgeving wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de wet Natuurbescherming in werking. Om het functioneren van deze wet in de praktijk te regelen wordt nu door het ministerie van Economische Zaken gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving van de nieuwe wet. Deze uitvoeringsregelgeving werkt de wet nader uit en bevat de uiteindelijke regels waar we in de praktijk mee te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 40 ha-eis, een aantal jachtverboden en de lijst van te gebruiken middelen. De Staatssecretaris van Economische zaken, Martijn van Dam, heeft de Jagersvereniging gevraagd om commentaar te geven op de concepten van de uitvoeringsregelgeving.

Nadere duiding
Veel van de bepalingen uit het huidige Jachtbesluit, het Besluit Beheer en schadebestrijding dieren en aanverwante regelingen worden overgenomen in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. Op een aantal onderwerpen vragen wij om nadere duiding of aanpassing, om beter aan te sluiten nabij de Europese regelgeving, ter verbetering van de uitvoerbaarheid in de praktijk of om de administratieve rompslomp terug te dringen.

In onze reactie op de concept uitvoeringsregelgeving vroegen wij onder andere:

• Wat kan en mag het provinciaal faunabeheerplan zeggen over de uitoefening van de jacht?
• Kunt u verduidelijken welke hulpmiddelen wel of niet zijn toegestaan?
• Kunt u het verbod op opzettelijke verstoring van de jacht weer invoeren?
• Kunt u verduidelijken hoe en wanneer (levende) lokvogels gebruikt mogen worden?
• Kunt u het gebruik van geluidsdempers voor populatiebeheer en schadebestrijding toestaan?
• Kunt u verduidelijken welke diersoorten zijn aangewezen als exoten en verwilderde dieren?
• Kunt u de noodzakelijke bepalingen voor het mogen trainen van jachthonden uit de Flora- en faunawet overnemen?
• Kunt u het verbod op jagen voor en na zonsondergang oprekken naar werkbare tijden?
• Kunt u de geldigheidstermijn van de jachtakte verlengen?

Alle stukken nalezen?

  • Delen:


Gerelateerd nieuws