Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Provincie Limburg wil niets weten van jachtverbod – L1

Het provinciebestuur ziet niks in een verbod van de jacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven. Het zegt daar niet bevoegd voor te zijn. Maar ook inhoudelijk ziet het provinciebestuur geen reden voor zo’n verbod als ze er wel over zou gaan, zo blijkt uit een brief aan het Limburgs Parlement.

Hobbyjacht

Vrijdag behandelt een Statencommissie het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Dat verzamelde 1875 steunbetuigingen, ruim voldoende om het onderwerp op de agenda van de provinciale politiek te krijgen. Het burgerinitiatief wil dat er einde komt aan wat het ziet als het voor het plezier afschieten van de vijf wildsoorten.

Martijn van Dam

Maar volgens het provinciebestuur is het openen en sluiten van de jacht op grond van de nieuwe wet natuurbescherming een bevoegdheid van de staatssecretaris van Economische Zaken, PvdA’er Martijn van Dam. Nieuw aan de wet is wel dat jacht ook een maatschappelijk doel moet dienen, zoals het voorkomen van schade aan landbouwgewassen, aldus het provinciebestuur.

Natuurbeheer

Het wijst er wel op dat de jacht moet worden uitgevoerd volgens een Faunabeheerplan, dat de provincie moet goedkeuren. Het provinciebestuur is zeer te spreken over de ‘vrijwillige inzet’ van de jagers daarbij. Want behalve het afschieten van dieren, doen jagers ook aan tellingen, schadepreventie en dragen ze bij aan natuurbeheer. Bijvoorbeeld bij de bescherming van bedreigde diersoorten, zo schrijft het provinciebestuur.

Het concludeert dan ook ‘geen aanleiding te zien de jacht op de vijf wildsoorten te verbieden, zo dit al tot de bevoegdheden van het provinciaal bestuur zou behoren’.

verder lezen op 1Limburg.nl

http://www.1limburg.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws