Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Provincie Noord-Brabant verstrekt vergunning voor ganzenjacht met plastic lokganzen

Op 15 februari jl. werd in de provincie Noord-Brabant een ontheffing beschikbaar gesteld voor jachthouders in 15 WBE’s. De jagers kunnen met deze provinciale ontheffing van 15 februari tot en met 30 juni jagen op grauwe ganzen, waarbij ze gebruik mogen maken van plastic lokganzen. Deze ontheffing is afgegeven om ook in Noord-Brabant effectievere aantalreductie van ganzen mogelijk te maken. In de meeste provincies zijn al provinciale vergunningen om met plastic lokganzen op ganzen te jagen.

Opheldering
In Noord-Brabant wordt de ‘reductie van ganzen’ in relatie gebracht met vermindering van schade, daarom zijn de WBE’s zonder schadehistorie uitgesloten. De Jagersvereniging heeft de provincie gevraagd om op te helderen waarom de ontheffing afwijkt van het vastgestelde faunabeheerplan, onderdeel ganzen. O.a. wordt afgeweken wat betreft de middelen en zijn brandgans en kolgans niet in de ontheffing meegenomen.

Schadevergoeding
Jachthouders die een ontheffing hebben geactiveerd, dienen conform de voorwaarden minimaal eens in de 14 dagen te rapporteren. Ook al heeft u de ontheffing niet gebruikt. Als u dit nalaat wordt de ontheffing geblokkeerd. Als boeren schade hebben en deze later vergoed willen hebben dient ook gebruik te worden gemaakt van de perceelsgebonden machtiging. Hierin worden voorwaarden gesteld ten aanzien van preventieve middelen, die bij uitsluitend ‘aantalsreductie’ niet hoeven te worden ingezet.

In de meeste Nederlandse provincies mag de laatste jaren al op basis van provinciale vergunningen op ganzen worden gejaagd, doorgaans ook met plastic lokganzen en lokfluiten. In totaal werden de afgelopen jaren landelijk zo’n 500-600.000 ganzen geteld in de zomer. In de winter lopen de aantallen op tot ongeveer 2,5 miljoen ganzen (Bron: SOVON Vogelonderzoek).

De laatste jaren is de roep om het verkleinen van de ganzenpopulaties sterker geworden. Problemen zijn ontstaan toen eind vorige eeuw de jacht op basis van de toen geldende Jachtwet werd verboden. Populaties van overwinterende en overzomerende ganzen zijn daarna sterk toegenomen. Aan de Nederlandse jagers de taak om de aantallen ganzen in toom te houden, zodat schade, hinder en overlast worden beperkt. Geschoten ganzen leveren een uitstekende basis voor heerlijke wildgerechten. Alle geschoten ganzen worden benut, het merendeel komt in particuliere- en restaurantkeukens terecht.

Deze grafiek geef de groei van het gemiddeld aantal in Nederland aanwezige ganzen gedurende het jaar weer. De laatste jaren hebben we in Nederland zo’n 500-600.000 ganzen in de zomer, wat in de winter oploopt tot ongeveer 2,5 miljoen ganzen (Bron: SOVON Vogelonderzoek).

Waarom jagen met plastic lokganzen?
Naast kennis en kunde over de leefwijze en gewoontes van de ganzen hebben jagers voor een effectieve ganzenbejaging een aantal fysieke zaken nodig: plastic lokkers zijn hierbij van essentieel belang om de ganzen te overtuigen om goed binnen schootsbereik van de jagers te komen. Zoals met veel jachtspullen het geval is, kunnen jagers hier kiezen uit een uitgebreid aanbod. De belangrijkste overweging hierbij is de effectiviteit van de lokkers. Het effect is afhankelijk van meer factoren dan alleen het type lokgans. De belangrijkste zijn: de ganzensoorten die bejaagd worden, de locatie (het gewas), de weersomstandigheden, de hoeveelheid lokkers en de opstelling. Bij de aanschaf van lokkers zijn ook de transporteerbaarheid en de benodigde opslagruimte belangrijke overwegingen. Immers, alle materialen moeten ook versjouwd worden.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws