Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Petitie Stop Wildlife Crime in Nederland aangeboden aan SP-kamerlid Smaling, Jagersvereniging mede-ondertekenaar

Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft op 25 december 2016 de petitie Stop Wildlife Crime in Nederland met ruim 11.000 ondertekenaars in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 in ontvangst genomen. Smaling liet in Vroege Vogels weten zich in de Tweede Kamer sterk te willen maken voor een onderzoek naar de omvang van Wildlife Crime in Nederland en na dit onderzoek een actieplan voor de aanpak en preventie van Wildlife Crime in Nederland te willen opstellen. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is één van de ondertekenaars van de petitie.

Arnoud de Vries, projectleider Wildlife Crime, vertelde in Vroege Vogels dat er nog steeds heel weinig bekend is over de aard en omvang van wildlife crime in Nederland. Ook internationaal speelt Nederland een belangrijke rol bij wildlife crime. Uit onderzoek van criminoloog Daan van Uhm van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de Rotterdamse haven en Schiphol een grote rol spelen in de internationale illegale wilde dierenhandel.

Arnoud de Vries is blij met de toezegging van Tweede Kamerlid Eric Smaling dat hij zich sterk gaat maken voor een onderzoek naar de omvang van wildlife crime en een bijbehorend actieprogramma. ‘In dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de wildlife crimes die in Nederland plaatsvinden en de rol die Nederland speelt als doorvoerland in de internationale illegale wilde dierenhandel. Zowel het samenbrengen van bestaande gegevens als nieuwe opsporingen moeten leiden tot een verbeterd inzicht in de aard en omvang van wildlife crime in Nederland. Een organisatie die dat zou kunnen, is de wildlife justice commission.’

Op basis van de onderzoeksresultaten moet een actieprogramma voor de aanpak en preventie van wildlife crime opgesteld worden waarin o.a. trainingen aangeboden worden in herkenning en opsporing van wildlife crime. ‘Trainingen zowel binnen als buiten de bestaande opleidingen van groene boa’s, boswachters, milieupolitie, etc. Daarnaast willen we vrijwilligers bij natuur- en milieuorganisaties trainen om de professionals te kunnen ondersteunen. Dit zijn extra ogen en oren in het veld.’

Wildlife Crime pleit ervoor om in elke provincie een verantwoordelijke aan te wijzen die de taak krijgt om wildlife crime terug te dringen door middel van een intensieve samenwerking met handhavende organisaties. Zoals bekend is door bezuiniging de handhaving in natuurgebieden sterk teruggelopen. Ook de Jagersvereniging onderschrijft dat het niveau van handhaving in het buitengebied onder een ontoelaatbaar minimum is gekomen. Als grootste belangenbehartiger van WBE’s heeft zij hiervoor meerdere malen aandacht gevraagd.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws