Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Persbericht: Jagers redden 364 reekalveren van de maaimachine

100 jagers mobiliseren ruim 1500 manuren

Amersfoort – In mei en juni worden de reekalfjes geboren. Overdag liggen de reekalfjes vaak alleen in het hoge gras en worden ze af en toe gevoerd door hun moeder. In deze periode oogsten de boeren het gras van dezelfde weilanden als veevoer. Om te voorkomen dat reekalveren massaal de dood vinden in de maaimachines zoeken jagers de weilanden af en halen de kalveren weg voordat de boeren gaan maaien. Dit kost veel tijd en energie, maar de resultaten zijn er naar.

De Jagersvereniging vroeg haar leden naar het aantal reekalveren dat zij dit jaar hebben gered, het aantal hectares dat hierbij is afgezocht en de hoeveelheid manuren dat dit heeft gekost. 100 leden reageerden en zij gaven aan 364 reekalveren gered te hebben, waarvoor in totaal 7700 hectare gras is afgezocht. Dit kostte ruim 1500 manuren.

Reekalveren zoeken

Het zoeken van reekalveren voor het maaien van weilanden is mogelijk door een goede samenwerking tussen boeren, grondeigenaren en jagers. Afhankelijk van het weer en de activiteiten op het land en in het bos zullen er meer of minder kalveren in de weilanden liggen. Aangezien het zoeken van reekalveren een arbeidsintensief karwei is wordt ook geïnteresseerd publiek uitgenodigd voor de zoeksessies voorafgaand aan maaiwerkzaamheden. De zoekers lopen op een lijn door het te maaien perceel om de kalveren op te sporen. De gevonden kalveren worden veilig weggelegd.

Seizoen 2016

Voor dit jaar zit het reekalveren zoeken erop. De jonge reeën zijn groot genoeg om zich niet meer te verstoppen en te vluchten bij dreigend gevaar. Volgend jaar zullen we begin mei weer aandacht besteden aan het zoeken van reekalveren. Als u hierbij mee wil helpen kunt u uw contactgegevens sturen naar secretariaat@jagersvereniging.nl. Dan brengen wij u in contact met een jager bij u in de buurt.

Foto’s van het zoeken en redden van reekalveren

 

Verbondenheid

Het zoeken van reekalveren om maaislachtoffers te voorkomen is voor jagers vanzelfsprekend. Op deze manier nemen zij hun verantwoordelijkheid in het Nederlandse landschap. Jagers voelen zich sterk verbonden met onze natuurlijke omgeving, dit is ook vastgelegd in hun gedragscode. Het nemen van verantwoordelijkheid mag tijd en geld kosten. In 2014 liet de Jagersvereniging onderzoek doen naar de tijdsbesteding van Nederlandse jagers. Deze studie van onderzoeksbureau CLM becijferde dat de ruim 27.000 jagers in Nederland goed zijn voor 13.000 FTE aan maatschappelijke diensten. Naast het zoeken van reekalveren organiseren jagers bijvoorbeeld diverse tellingen, markeren weidevogelnesten, leggen nieuwe natuur aan en voorkomen schade aan landbouwgewassen.Gerelateerd nieuws