Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Persbericht – Willem Urlings benoemd als voorzitter Jagersvereniging

Amersfoort – Vandaag is de heer Willem Urlings benoemd als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Zijn benoeming vond plaats tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in Amersfoort. Urlings volgt hiermee Daan van Doorn op, die in december 2017 bekend maakte zijn functie als voorzitter neer te leggen in verband met zijn verhuizing naar Zwitserland.

Urlings (1950) heeft een lange staat van dienst als burgemeester van achtereenvolgens de gemeenten Ootmarsum (1984 – 1991), Son en Breugel (1991 – 1998) en Hoogeveen (1998 – 2009). Zowel gelijktijdig met als na beëindiging van zijn werkzaamheden vervulde Urlings diverse bestuursfuncties. Zo was hij onder meer voorzitter van Faunabeheereenheid Drenthe, Stichting Beeldende Kunst Brabant, Regionale Brandweer Drenthe, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Drenthe, het Drents Museum, het Centrum voor Beeldende Kunsten Drenthe en de Koninklijke Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening. Ook op dit moment vervult Urlings diverse bestuursfuncties.

Urlings is door de Vertrouwenscommissie van de Algemene Ledenvergadering als kandidaat voor het voorzitterschap voorgedragen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Willem Urlings is op 5 januari 2018 benoemd als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Loek Sibbing nieuw bestuurslid
In december 2017 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering de heer Loek Sibbing benoemd als algemeen bestuurslid. Sibbing volgt hiermee Til Kroes op die vanaf 2009 zitting had in het Landelijk Bestuur.

Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging kent met de benoeming van de heren Urlings en Sibbing de volgende samenstelling:

  • Willem Urlings, voorzitter
  • Wim Grave, secretaris
  • Ruud Berbee, penningmeester
  • Loek Sibbing, algemeen bestuurslid
  • Christiaan van Daalen, algemeen bestuurslid

Urlings heeft, voorafgaand aan zijn voordracht, zijn functie als voorzitter van de Faunabeheereenheid Drenthe neergelegd.

<Einde>

  • Delen:


Gerelateerd nieuws