Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Persbericht: jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien

Kwart jagers overweegt aanschaf drone

Amersfoort/Deventer – Jagers en boeren redden in 2017 281 reekalfjes van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder haar leden heeft gehouden. De periode dat de reegeiten hun jongen werpen in het lange gras valt vaak samen met het maaien van de weilanden. Een goede samenwerking tussen boeren en jagers is hierbij cruciaal. Een kwart van de jagers overweegt een drone aan te schaffen om het zoeken van reekalveren eenvoudiger te maken.

Diersoorten

Naast reekalfjes worden ook andere jonge dieren en nesten gevonden. 40% van de respondenten vond nesten of kuikens van akker- en weidevogels, 82% vond jonge hazen en 29% geeft aan ook andere diersoorten gevonden te hebben. Ook deze nesten en dieren werden door de jagers apart gehouden tijdens het maaien.
Jagers doorzochten 3.275 hectare. Dit komt neer op gemiddeld 43 hectare per respondent. Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat respondenten hier ruim 900 uur in hebben geïnvesteerd.

Boer heeft sleutelrol

Jagers pachten een jachtveld voor een langere periode. Dit maakt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de soorten die er leven. Ook is er goed contact met de boeren die hier gronden in eigendom hebben en bewerken. Dat komt goed van pas bij het voorkomen dat dieren in de maaimachine terecht komen. De boer laat de jager weten wanneer hij welk weiland gaat maaien. De jager mobiliseert vervolgens de zoekers en zoekt voor het maaien het land af. De jonge dieren en nesten worden gespaard of worden tijdelijk naar veiliger oorden gebracht. Als de werkzaamheden op het land zijn afgerond, worden de dieren teruggezet, waarna het moederdier zich weer over de jongen ontfermt.  In sommige gevallen wordt besloten het maaien uit te stellen, of worden delen van het perceel later gemaaid.

Team Agro NL
Team Agro NL, samenwerkingsverband van Nederlandse boeren en tuinders, is blij met deze manier van werken: ‘Wij juichen deze samenwerking tussen jagers en boeren van harte toe. Ook hier zie je weer dat je door samenwerking en krachtenbundeling veel meer kunt bereiken dan wanneer ieder voor zich werkt ’, zegt het Nederlandse collectief van boeren en tuinders. ‘Samenwerking met de Jagersvereniging is dan ook een logische stap’, aldus Team Agro NL.

Steeds vaker wordt een drone met een speciale warmtebeeldkijker ingezet om de velden te doorzoeken.

Kwart overweegt aanschaf drone

Steeds vaker wordt een drone met een speciale warmtebeeldkijker ingezet om de velden te doorzoeken. De drone vliegt op beperkte hoogte boven het veld, waarbij via een app op een beeldscherm gelijktijdig bekeken kan worden wat de drone detecteert. De warmtebeeldkijker laat de levende objecten oplichten. Daarmee kan men niet alleen sneller zoeken maar is de kans ook groter dat men meer reekalveren vindt. Uit de inventarisatie blijkt dat in 2017 7 van de 66 respondenten een drone gebruikten. 18 jagers overwegen een drone aan te schaffen voor toekomstige zoekacties. Het gebruik van drones om dieren te zoeken voor het maaien van weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar jagers, boeren en niet in de laatste plaats het dierenwelzijn bij gebaat zijn.

Inventarisatie

In de zomer van 2017 heeft de Jagersvereniging haar leden gevraagd naar het resultaat van de zoekacties. Hier hebben 66 jagers op gereageerd.

Meezoeken op 15 juni
Op 15 juni ’s ochtends vroeg is pers uitgenodigd om mee te zoeken in Drenthe.

<Einde>

Over Team Agro NL
Team Agro NL is begin dit jaar door boeren en tuinders opgericht om ervoor te zorgen dat in de agrarische sector meer met elkaar wordt samengewerkt en de krachten worden gebundeld. Dit om het verhaal van onze voedselmakers beter en effectiever te laten horen in de maatschappij, media en politiek. www.teamagro.nl 

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging en communicatie. Voor meer info: Janneke Eigeman, T 033 – 461 98 41

Beeldmateriaal

Bij publicatie naar aanleiding van dit bericht kan u gebruikmaken van dit beeldmateriaal, onder vermelding van de Jagersvereniging als bron en de naam van de fotograaf (vermeld in bestandsnaam).

Het persbericht kunt u hier downloaden in PDF-formaat

Inventarisatie 2018

Heeft u dit jaar reekalveren gezocht of gaat u dit nog doen? Laat het ons weten!Gerelateerd nieuws