Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Erwin de Boer

Persbericht – Aantal jachtcursisten uit Randstad in tien jaar bijna verdubbeld

Amersfoort – In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een opleiding tot jager volgt en woonachtig is in één van de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, bijna verdubbeld. De helft van de cursisten is jonger dan 36 jaar. Dat percentage is al tien jaar lang nagenoeg ongewijzigd. Het percentage vrouwen in de opleiding lag dit cursusseizoen op ruim 11. Deze week doen de cursisten van de opleiding Jacht & Faunabeheer praktijkexamen.

Al een aantal jaar op rij is de opleiding Jacht & Faunabeheer, die plek biedt aan 850 cursisten, volgeboekt. In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal cursisten woonachtig in één van de vier grote steden bijna verdubbeld van 46 naar 85. Vorig jaar meldde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging dat het aantal vrouwelijke deelnemers aan de opleiding was verdubbeld in het laatste decennium. Dit jaar volgden 96 vrouwen de opleiding. Het aantal jongere cursisten, jonger dan 36 jaar, is in tien jaar nagenoeg ongewijzigd en bedraagt ongeveer 50%.

Marieke Eras (25): ‘Ik ben opgegroeid met leven met, in en van de natuur’
Jager in opleiding Marieke Eras (25 jaar) is één van de cursisten die deze week praktijkexamen doet: ‘Ik volg op dit moment de opleiding tot jager. Mijn belangrijkste motivatie om te jagen is dat jagers heel dicht bij de natuur staan. Mijn beide ouders jagen, dus ik ben opgegroeid met leven met, in en van de natuur. Ik vind het belangrijk om te weten waar mijn eten vandaan komt en ik wil graag zelf actief bijdragen aan het landschap door bijvoorbeeld onderhoud van natuur, tellingen van diersoorten, etc. zoals ik als klein meisje mijn vader hier al mee hielp.’

Het praktijkexamen bestaat uit drie onderdelen die alle drie met een voldoende moeten worden afgelegd. Het betreft de examens voor: hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. In april hebben de cursisten reeds het theorie-examen afgelegd. In Nederland is een jachtdiploma een wettelijke vereiste om te kunnen en mogen jagen.

<Einde>

  • Delen:


Gerelateerd nieuws