Zon op
07:40
Zon onder
19:18
Nachtmodus

Wildlife Crime

Wildlife Crime is een initiatief van verschillende natuurpartijen om misstanden in het Nederlandse buitengebied aan de kaak te stellen. Met wildlife crime bedoelt men: iedere handeling die er op gericht is of lijkt te zijn om leven, gezondheid en/of voortplanting van een in het wild levende dier nadelig te beïnvloeden en in strijd is met de wetgeving.

Hoe vaak komt wildlife crime voor? Helaas zijn de exacte cijfers zijn niet bekend. Helaas worden lang niet alle gevallen van wildlife crime gezien en/of gemeld. Het vermoeden is dus dat er veel meer wilde dieren in Nederland worden vervolgd dan bekend is. In Friesland bleek bijvoorbeeld dat jaarlijks ongeveer 25% van de buizerdnesten worden verstoord. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, zwarte kraai, roek, ekster en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime.

Samenwerking

In het samenwerkingsverband participeren de natuur- en milieufederaties van Groningen, Friesland, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland, Staatsbosbeheer, Natuurnetwerk, het Prins Bernard Cultuurfonds, de provincie Friesland, Vogelbescherming Nederland, het Raptor Conservation Program en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Web: www.wildlifecrime.eu/