07:41
19:16
Nachtmodus

Stichting De Eik

Missie van Prof. Dr. Ronald Ydenberg, bijzonder hoogleraar Faunabeheer:

'Wetenschappelijk onderzoek naar in het wild levende dieren is noodzakelijk om effectief faunabeheer te kunnen ontwikkelen, zodat in de toekomst natuur en de moderne mens naast elkaar kunnen bestaan'.

Essentiële ecologische vragen van promovendi zijn:

- Is elk dier gewoon een kopie van de ander of zijn er gedragsverschillen?
- Zijn potentiële vogelaanvaringen in de vluchtroutes van opstijgende vliegtuigen te voorspellen?
- Waar broeden “onze” trekvogels en leiden veranderingen in Rusland in de toekomst misschien tot minder ganzen?
- Werken ecoducten?
- Zijn ziektes bij landbouwhuisdieren te herleiden tot wilde dieren?
- Wat is de relatie tussen de gezondheid van de mens en de inrichting van een
terrein?

Samenwerking

De Jagersvereniging heeft ter ere van haar 100-jarig bestaan in 2004 een Bijzondere Leerstoel Faunabeheer aangeboden aan de Wageningen Universiteit te Wageningen. Stichting De Eik is opgericht om fondsen te verwerven voor deze leerstoel. Stichting De Eik ondersteunt 2 onderzoeksperiodes met elk 4 promovendi.