05:33
21:38
Nachtmodus

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en 900 lokale hengelsportverenigingen ruim 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij. Directe leden van Sportvisserij Nederland zijn de 7 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties van vliegvissers (VNV), snoekvissers (SNB) en karpervissers (KSN). Zij vormen de algemene ledenvergadering die het beleid op hoofdlijnen en de begroting bepaalt.

Samenwerking

De Jagersvereniging werkt samen met Sportvisserij Nederland in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Vanaf 2007 bundelt hier een breed spectrum van belangenbehartigende organisaties op het gebied van recreatieve beleving in de natuur hun krachten.

Web: www.sportvisserijnederland.nl