05:22
21:58
Nachtmodus

Recron

RECRON is een ondernemende brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatiesector en dat vertaalt zich in de volgende missie:
RECRON zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van recreatiebedrijven in de ruimste zin des woords.

Het stimuleren en bewerkstelligen van een optimaal bedrijfs- en ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve bedrijfstak, gericht op de versterking en ontwikkeling van die bedrijfstak en de daarin werkzame individuele bedrijven. Door belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau ten behoeve van leden, vanuit grote mate van representativiteit en op een kwalitatief hoog niveau. Verder door kennis- en kwaliteitsontwikkeling ten behoeve van aangesloten bedrijven en door het aanbieden van een aantal noodzakelijke collectieve diensten. En dat alles tegen een redelijke prijs, die in verhouding staat tot de geboden diensten en de kwaliteit ervan.

Samenwerking

De Jagersvereniging werkt samen met Recron in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Vanaf 2007 bundelt hier een breed spectrum van belangenbehartigende organisaties op het gebied van recreatieve beleving in de natuur hun krachten.

Web: www.recron.nl