06:29
20:45
Nachtmodus

Orde der Nederlandse Valkeniers

Het doel van de Orde der Nederlandse Valkeniers is opgericht in december 2000 met als doelen: het beoefenen, beschermen en het in cultureel en historisch opzicht behouden van de valkerij. Wij trachten dit onder meer te bereiken door:

- De beoefening van de jacht cq vluchtbedrijf door middel van roofvogels.
- De studie en overdracht van kennis van het vluchtbedrijf en haar historie.
- De belangenbehartiging van de leden ten aanzien van de doelstellingen van de vereniging.
- De bevorderingen van de valkerij tussen leden van de vereniging onderling en andere verenigingen communiceren, zowel nationaal als internationaal.
- Het geven van adviezen over valkerij bij verzoeken nationaal en internationaal.
- Bijdragen aan het gezamenlijk opleiden van aspirant valkeniers.

Samenwerking

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waardeert de samenwerking met de Orde der Nederlandse Valkeniers omdat zij beide streven en werken naar een goed en duurzaam natuurbeheer. Daarnaast werken de Orde der Nederlandse Valkeniers en Stichting jachtopleidingen Nederland (SJN) samen aan het opleiden van aspirant valkeniers.

Web: www.ordedernederlandsevalkeniers.com