05:22
21:58
Nachtmodus

Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

De voormalige Boerenjagersvereniging is een landelijke belangenorganisatie op het gebied van jacht en grondbeheer en wildschadebestrijding. Zij staat nu bekend onder de naam NOJG. De organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van werkonderdelen, ondergebracht in tien regio’s, die worden aangestuurd vanuit een Landelijk Bestuur (LB).

De NOJG staat voor krachtenbundeling van organisaties op het gebied van jacht en natuurbeheer en wil hierin een constructieve rol spelen. Is van mening dat de rol van jager en wildschadebestrijder een duidelijke status moet krijgen in de wetgeving. Is voorstander van het nietigheidsbeding. De NOJG heeft ongeveer 3700 leden.

Samenwerking

De NOJG en de Jagersvereniging zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij uitgangspunt is dat er samen wordt opgetrokken als het gaat om de benadering van de politiek en de Nederlandse maatschappij.

Web: www.nojg.nl