06:29
20:45
Nachtmodus

LTO Nederland

LTO Nederland vertegenwoordigt de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Als vereniging van agrarisch ondernemers zet de organisatie zich in voor gezonde dieren en planten en is er volop oog voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, natuur en landschap.

Naar leden toe is LTO Nederland de partij die ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Met als doel het creëren van ruimte voor agrarische ondernemers die gewaardeerd, hoogwaardig en gezond voedsel produceren met respect voor mens, dier en omgeving.

Samenwerking

Om de Nederlandse natuur in balans te houden is goed beheer cruciaal. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden rondom duurzaam faunabeheer, schadepreventie en schadevergoeding dichter bij elkaar komen te liggen, eenduidiger worden en goed uit te voeren zijn. LTO Nederland en de Jagersvereniging zetten zich daar samen voor in.

Web: www.lto.nl/