05:22
21:56
Nachtmodus

Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB)

De LLTB kiest positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

Samenwerking

De LLTB en de Jagersvereniging hebben een convenant getekend om de samenwerking tussen de twee partijen kracht bij te zetten. Middels het convenant bekrachtigen beide partijen de samenwerking op gebied van faunabeheer. Daar waar mogelijk stemmen genoemde partijen hun beleidskeuzes en uitvoeringstaken met betrekking tot het faunabeheer in provincie Limburg met elkaar af. De sleutel voor succes is een goede samenwerking tussen jachthouders onderling en tussen jachthouders en agrariërs. Dit kan materieel, financieel of anderszins. Ook het organiseren van een snelle communicatie tussen de agrariërs en de jachthouders is essentieel voor succes.

Web: www.lltb.nl/home