05:33
21:38
Nachtmodus

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Vanwege een sterke toename in het aantal criminele activiteiten in het buitengebied de laatste jaren is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in 2016 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor buitengebieden. Omdat jagers bijzonder veel uren buiten doorbrengen, functioneren zij in veel gevallen als de gratis ogen en oren. Zo vervullen jagers een rol in het voorkomen van afvaldumpingen, rapporteren zij de eerste tekenen van misdrijven, werken zij op diverse plaatsen samen met politie om stroperij te melden en zijn zij vaak belangrijke informanten van toezichthouders in het buitengebied.

Samenwerking

Jagers brengen op vrijwillige basis zoveel tijd buiten door dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. De 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in dienst. De Jagersvereniging vindt dat het huidige niveau van toezicht onder een acceptabel minimum is gekomen. Omdat veiligheid in het buitengebied een maatschappelijk belang is, verlangt zij van de overheid ondersteuning en facilitering in de vorm van opleiding, werkbare wet- en regelgeving en financiering.

Deze lokale samenwerking onder de vlag van het Keurmerk Veilig Ondernemen is een goede eerste stap in de richting van een veiliger buitengebied.

Web: https://hetccv.nl/