06:20
21:07
Nachtmodus
We hebben 1877 resultaten gevonden voor ''.

Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een wild dier?

In principe is er niemand verantwoordelijk voor in het wild levende dieren (die aan niemand toebehoren) en dus is het verhalen van geleden schade moeilijk. Aansprakelijk stellen kan echter altijd, maar een dergelijke aansprakelijkheidstelling ook leidt tot schadevergoeding is maar zeer de vraag. Bij het aansprakelijk stellen zal beoordeeld moeten worden of er sprake is […]

Gelden bij beheer, schadebestrijding en jacht dezelfde eisen aan het jachtveld?

Voor alles wat een jager in het jachtveld met het geweer doet geldt de minimale jachtveldeis van 40  aaneengesloten hectares. Dit geldt bij zowel jacht, als bij beheer en schadebestrijding. De wetgever heeft dit gedaan om het gebruik van het geweer op een veilige manier mogelijk te maken. Daarnaast maakt de wetgever een strikte scheiding […]

Een jager wil een in het buitenland geschoten dier laten opzetten. Welke vergunningen zijn nodig om een dier te prepareren nodig?

Voor de invoer van een in het buitenland geschoten dier is het voldoende om de legale herkomst aan te tonen via de documenten (o.a. veterinaire verklaring) die in het land van afschot worden opgesteld. Daarmee wordt aangegeven dat het dier legaal is verkregen. Nadere informatie over het opzetten van dieren kunt u vinden op de […]

Wat moet een jachthouder tijdens een jachtdag regelen voor de jagers die bij hem in het jachtveld te gast zijn?

Als gastheer en tevens jachthouder of houder van een ‘buiten gezelschapsverklaring’ (artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming) dient u uw gasten op de hoogte te brengen van de bejaagbare soorten op de betreffende jachtdag. Ook bent u ervoor verantwoordelijk dat de gastjagers op een juiste plaats staan. U bent echter niet verantwoordelijk voor […]

Wat wordt verstaan onder het begrip grondgebruiker?

In artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming wordt het begrip grondgebruiker gedefinieerd 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: grondgebruiker: degene die gerechtigd is de grond te gebruiken krachtens een zakelijk of persoonlijk recht: Nadere toelichting: Een grondgebruiker is iemand die deze grond gebruikt (economisch belanghebbende) om er bijvoorbeeld vee te […]