Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Heeft u een muntjak gezien? Geef het door!

Sinds 2006 is er een bezits- en handelsverbod voor de muntjak, vanaf begin 2015 staat de soort op de ‘negatieflijst’ van soorten die niet meer gehouden mogen worden. Naar verwachting staat de soort vanaf 1 januari 2015 op een Europese Lijst van exoten, die geëlimineerd dienen te worden. De reden hiervoor is de negatieve impact op inheemse flora en fauna. Behalve een direct effect op de bosstructuur (bij hoge dichtheden) en daardoor indirect op bosvogels (nachtegaal) en vlinders, is sprake van concurrentie met het ree. Deze soort neemt af waar muntjaks in hoge dichtheden voorkomen (Engels onderzoek).

Dit is de reden, dat de NVWA de actuele verspreiding in Nederland in beeld wil brengen. Hiertoe zijn alle bekende historische waarnemingen opnieuw geanalyseerd, om locaties te selecteren voor gericht veldonderzoek in 2016. Voor het onderzoek zijn ook afschotgegevens van muntjaks in Noord-Brabant en valwildgegevens van groot belang. In het kader van het onderzoek wil de Zoogdiervereniging daar graag een zo compleet mogelijk beeld van krijgen. Alle informatie over het voorkomen van muntjaks is daarom welkom. De Jagersvereniging ondersteunt dit project.

In enkele te selecteren gebieden wordt van januari t/m april 2016 intensief gespeurd naar muntjaks. Wildbeheereenheden of personen die hier bij betrokken willen zijn, kunnen contact opnemen met Hans Hollander van de Zoogdiervereniging. In mei 2016 zal een eindrapportage verschijnen. Het is de bedoeling dan ook een terugmelding voor deze nieuwsbrief op te stellen.

Waarnemingen van een muntjak kunt u doorgeven via: ecologie@jagersvereniging.nl

Verder lezen over dit project?

kijk op zoogdiervereniging.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws