08:22
16:30
Nachtmodus

Zweitse Lulof

‘Mijn oom Jan was jachtopzichter. Als jongetje was ik er graag. Bij hem rook het naar hond, naar geweerolie en naar buiten. Hij voerde de vogels, spitte in de groentetuin en nam me achterop zijn fiets mee het veld in. Hij had fretten en een tam sijsje dat in de kamer vloog. Ik mocht als tienjarige voor het eerst mee op jacht met de jager die bij mij in de straat woonde. Na afloop aten we kapucijners met spek.’

‘Het woord ‘jagen’ betekent oneindig veel meer dan schieten’
Jagers kunnen een grote rol spelen in het Nederlandse landschap. Vanwege hun grote kennis over de lokale flora en fauna kan hij adviezen geven over het aanleggen van oversteekplaatsen voor het wild, dassentunnels, fietspaden, het gefaseerd maaien van bermen en slootkanten, of het aanplanten en onderhouden van stroken en houtsingels. Omdat hij veel in zijn jachtveld is, kan hij zijn observaties delen met omwonenden en de politie. Bovendien zorgt hij ervoor dat er voldoende wild blijft.

Hoe ziet u onze relatie met de natuur?
De toenemende verstedelijking zorgt er ook voor dat de stedeling meer hang krijgt naar het platteland met zijn menselijke en dierlijke bewoners. De cultuur van vroeger, het zorgen voor eigen voedsel en de natuurlijke en rustige gang van zaken in het dorp zijn zaken die men steeds meer leert waarderen. Het bewust en duurzaam eten van producten van eigen bodem – en dus ook van wild – vindt men steeds belangrijker.

‘Een jager leeft in, met en door de natuur. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn wild.’
‘Een jager leeft in, met en door de natuur. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn wild.’

Wat zou u de Nederlandse jagers aan advies mee willen geven?
De Nederlandse jager moet blijven uitstralen dat hij met plezier zijn werk doet en dat hij er anderen graag deelgenoot van wil maken. Hij moet zich er nog meer bewust van worden dat hij nuttig werk verricht dat de maatschappij niets kost, maar wel van profiteert. Vertel je verhaal!

Waar zou u heel Nederland op willen wijzen?
Nederlanders, ga eens mee met een jager. Geniet van zijn prachtige verhalen, vraag of hij je zijn mooiste plek in het jachtveld wil laten zien, vraag of hij je reeën laat zien, ga bij zonsondergang naast hem in de slootwal zitten en kijk en luister hoe de avond valt. Eet na afloop een eerlijk stukje wild en ervaar hoe ver de stress ineens weg is.

Over Zweitse Lulof (1940)
Zweitse was de helft van zijn werkzame leven werkzaam als directeur op verschillende basisscholen. De andere helft werkte hij voor de Jagersvereniging als hoofdredacteur en als hoofd van de afdeling communicatie. Hij schrijft verhalen en gedichten, doet interviews, houdt spreekbeurten en vertelt graag verhalen.

  • Delen: