08:32
16:24
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Week – Column Willem Urlings

‘Op het moment dat ik deze column schrijf, kijk ik terug op een bijzondere week. Die week begon op woensdag 25 september met de startbijeenkomst van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De Jagersvereniging is één van de partners in dit Deltaplan, samen met 25 uiteenlopende organisaties zoals LandschappenNL, LTO Nederland, Natuur- en Milieufederaties en Agrifirm. Natuurlijk zijn wij partner. De jager is immers gebaat bij een grotere biodiversiteit in het Nederlandse landschap. De Jagersvereniging zet in op behoud en terugkeer van boerenlandnatuur. Dat doen we in 2020 door het bevorderen van patrijzenprojecten en het stimuleren van de aanleg van landschapselementen en bloem- en kruidenrijke akkerranden.

Op 30 september organiseerden we samen met restaurant De Echoput het jaarlijkse Nationale Wilddiner. Op deze avond spraken we met bijna 100 gasten van uiteenlopende achtergronden over het duurzaam beheren en benutten van het wild in het Nederlandse landschap. Vanzelfsprekend lag het accent op het duurzaam benutten van het heerlijke wildbraad dat ons landschap biedt, maar er werd vooral gesproken over de versterking van de noodzakelijke samenwerking met oude en nieuwe partners. Het was bovendien een goede gelegenheid om aan beleidsmakers te laten zien dat een gevarieerde wildstand super-scharrelvlees oplevert.

De bijzondere week eindigde op 1 oktober, de dag dat de boeren in Den Haag gingen protesteren tegen de maatregelen die zijn aangekondigd om de stikstofuitstoot terug te dringen. Als Jagersvereniging sympathiseren we met de boerenstand die nu zo onder vuur ligt. Wij weten uit eigen ervaring hoe het voelt om het mikpunt van bepaalde politieke stromingen te zijn. En hoe frustrerend het is dat er selectief gekeken wordt naar de onderliggende feiten. We weten hoe zuur het is als de politiek je maatschappelijke waarde terzijde schuilen je vooral in een negatief daglicht probeert te stellen.

Tegelijkertijd zien we ook dat er veranderingen in het Nederlandse landschap nodig zijn, dat de biodiversiteit hersteld moet worden, en dat de landbouw daarin een sleutelrol speelt. Samen met de boeren willen wij dan ook geleidelijk maar zeker werken aan verbetering van de biodiversiteit, met waardering voor de maatschappelijke waarde van boer en jager.’

Weidmansheil,

Willem Urlings

  • Delen:

Gerelateerde items