08:22
16:30
Nachtmodus

Wat zegt u? – Column Laurens Hoedemaker

Een mogelijke vraag voor het jachtexamen deze maand had kunnen zijn: ‘Waaraan herkent u de ervaren jager?’ In het rijtje goede antwoorden hadden dan in ieder geval moeten staan: ‘een verweerd gelaat’, ‘een scherpe blik’, ‘donkergroene kleding’ en… ‘een hoorapparaat’.

Het is helaas zo dat onze hobby, passie en levensstijl ook schadelijke rafelrandjes heeft. De sluipende en onherstelbare schade aan het gehoor is er daar één van. Een hoorapparaat helpt, maar is niet optimaal. En voorkomen is beter dan genezen. Voorlichting is belangrijk om gehoorschade te voorkomen. We moeten ons bewust zijn dat die schade meestal geleidelijk optreedt. En we moeten weten hoe we deze schade kunnen voorkomen. In deze editie van de Jager vindt u daarom een artikel over goede gehoorbescherming.

Ook de geluiddemper levert een wezenlijke bijdrage aan de bescherming van uw gehoor. Daarom zet de Jagersvereniging zich al jaren in om de geluiddemper op jachtvuurwapens toegelaten te krijgen voor alle jagers. Het is van de gekke dat alleen boswachters in dienst van terreinbeherende organisaties deze toestemming hebben. De Nederlandse Arbo-wetgeving is op dit punt heel duidelijk: vrijwilligers hebben recht op dezelfde bescherming tegen ernstige geluidsbelasting als beroepskrachten. En volgens de Arbo-regels moeten beschermende maatregelen zo veel mogelijk aan de bron genomen worden. In dit geval dus aan het einde van de loop, in de vorm van een geluiddemper.

Overigens zorgt die demper er ook voor dat het wild niet meer kan horen uit welke richting het schot komt, waardoor bijvoorbeeld beheer van wilde zwijnen efficiënter wordt. Mede daarom verklaarde het ministerie van LNV zich ruim een jaar geleden voorstander van het toelaten van de geluiddemper voor alle jagers. De minister van Justitie & Veiligheid is echter degene die gaat over de wetgeving voor de geluiddemper en leverde in het kader van de preventie van Afrikaanse varkenspest helaas een tijdelijke en praktisch slecht uitvoerbare regeling. We zijn al twee jaar met het ministerie van J&V in gesprek over verdergaande legalisering van geluiddempers voor jagers. Deze zal uiteindelijk in de vernieuwing van de wet Wapens en Munitie in 2021 geregeld moeten worden.

Deze column verscheen in de Jager september 2020

  • Delen: