08:25
16:28
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Veldmanschap – Column Willem Urlings

Veldmanschap. Dit woord kwam bij mij boven toen ik dacht aan de recente ontwikkelingen rondom de Afrikaanse varkenspest en de rol die de jagers, WBE-bestuurders, provinciale bestuurders en de medewerkers spelen in de aanpak ervan. Volgens mij is het een nieuw woord; in Google is het in ieder geval nergens te vinden. En toch heeft het voor mij betekenis.

Het bericht dat er een besmetting met dit zeer risicovolle virus was geconstateerd bij een aantal wilde zwijnen in België sloeg in als een bom. Niet alleen bij de varkenshouders, maar ook bij de jagers en de overheid. Direct werd er een overleg ingesteld door het ministerie, waar organisaties die nauw betrokken zijn minimaal eens per week overleggen over aanpak en preventie van en communicatie over de varkenspest.

Vanaf het allereerste begin zijn daar ook leden, bestuurders en medewerkers van de Jagersvereniging bij. Niet alleen directeur Laurens Hoedemaker neemt deel aan het wekelijks overleg op het ministerie, ook ecoloog Wim Knol wordt betrokken bij de adviescommissie met diverse deskundigen. In de provincies zitten bestuurders van de Jagersvereniging, WBE-bestuurders en jagers aan de overlegtafels die het beheer van wilde zwijnen bespreken. Aan de deskundigheid en betrokkenheid van jagers wordt – zoveel is duidelijk – grote waarde gehecht.

Het feit dat jagers en hun belangenbehartiger zo vanzelfsprekend betrokken worden, is relatief nieuw. Niet altijd zaten wij van meet af aan in dergelijke overleggen en het kon nog wel eens gebeuren dat er besluiten over faunabeheer werden genomen zonder dat de beslissingnemers überhaupt een jager gesproken hadden. Denk bijvoorbeeld aan vier jaar geleden, toen er voor de tweede keer vogelgriep uitbrak in ons land en er zonder enige reden een jachtverbod werd afgeroepen.

Om een positie te bereiken als deze waarbij kennis en betrokkenheid van een organisatie en haar leden wél wordt ingezet, moet een organisatie het nodige investeren. Over meerdere jaren moet zij transparant zijn in wat ze doet en waarom ze iets doet. De organisatie moet betrouwbaar zijn en de mensen moeten verstand van de praktijk hebben. Dít alles is precies wat ik onder veldmanschap versta! Kennis van de praktijk kunnen overbrengen op zo’n manier dat het bijdraagt aan een goede aanpak.

Vorig weekend opende het traditionele jachtseizoen en over enkele weken is het 3 november, de naamdag van onze beschermheilige Sint Hubertus. Voor u ligt dan ook het extra dikke Hubertusnummer. Ik wens u allen veel mooie jachtervaringen toe.

  • Delen: