08:32
16:24
Nachtmodus

Samen sterk – column Willem Urlings

De Jagersvereniging behartigt uw belangen. In de provincie, nationaal en internationaal. Dat doen we met onze vakkundige beroepskrachten. Die combinatie van vrijwilligers en beroepsmensen levert aantoonbaar resultaat op voor de jagers en WBE’s. Waar mogelijk werken we ook samen met andere organisaties in het veld. Ik ben zeer verheugd dat we de banden met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht weer hebben aangehaald. Meer daarover leest u verderop in dit magazine.

De samenwerking met de jachthondentrainingsgroepen wordt formeel anders, maar wat mij betreft zeker niet minder. Het is goed te horen dat de provinciale jachthondencommissarissen daar goede stappen ingezet hebben. Mijn dank daarvoor aan deze vrijwilligers, en aan al die vrijwilligers die zicht inzetten voor de jachthondentrainingen en -proeven. Het summun van de jachthondenproeven is natuurlijk de Nimrod. Over de afgelopen editie kunt u uitgebreid lezen in dit tijdschrift. Bij deze mijn felicitaties aan Ed Booter, die met Kate beslag legde op de eerste plaats.

Achter de schermen werken we op vele fronten samen met andere belangenbehartigers. Zo zetten we ons samen met de Federatie Particulier Grondbezig in voor meer ondersteuning voor BOA’s. En met LTO Nederland hebben we momenteel intensieve gesprekken over jacht, beheer en schadebestrijding en de manier waarop dit in de Omgevingswet het beste geregeld zou kunnen worden. Ook de samenwerking met SOVON loopt steeds beter. Het is jammer dat we onlangs niet met hun leden in gesprek konden gaan op hunn landelijke vrijwilligersdag. Volgend jaar beter, wat mij betreft.

Wat ook beter zou moeten is de samenwerking met de NOJG. Het is in het belang van alle jagers en WBE’s om een zo eensluidend mogelijk geluid van jagend Nederland voor het voetlicht te brengen. Dat lukt wat mij betreft nog onvoldoende, ondanks het feit dat beide verenigingen enkele jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst sloten. Hoe die samenwerking verder kan komen dan alleen woorden op papier en welke inbreng beide verenigingen daar aan kunnen en willen leveren is een onderwerp om komend jaar tegen het licht te houden.

Ik wens u voor nu fijne feestdagen, samen met uw dierbaren.

  • Delen: