07:42
19:15
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Ruimte – Column Laurens Hoedemaker

Allereerst wens ik u allen een goed 2019! Het wordt een uitdagend jaar voor de jagers. Dit jaar zal namelijk de politiek opnieuw besluiten over de regels voor de jacht in Nederland, want de wet Natuurbescherming zal opgaan in de Omgevingswet. Wij hebben goede moed dat dit gunstig voor de jagers zal uitpakken. Het tij is namelijk gekeerd. De politiek ziet meer en meer de maatschappelijke waarde van de 27.000 vrijwillige jagers en hun 300 wildbeheereenheden. Men ziet dat jagers noodzakelijk zijn om de balans in het landschap te houden en om schade te voorkomen. Men ziet ook dat wildbraad super-scharrelvlees is dat door steeds meer mensen wordt gewaardeerd. Het besef neemt ook toe dat het huidige systeem van ontheffingen voor het voorkómen van verkeersongevallen, landbouwschade en dierziekten onnodig complex, belemmerend en duur is.

Daarom hebben vijf partijen (VVD, CDA, CU, D66 en SGP) gevraagd om uitbreiding van de Nationale Wildlijst met die wildsoorten die zodanig veel voorkomen dat ze schade veroorzaken. Ik denk daarbij aan de ganzen, die voor 90% van de jaarlijks uitbetaalde schadevergoeding verantwoordelijk zijn. Of aan reeën, die voor circa 10.000 verkeersongevallen per jaar zorgen. En aan de wilde zwijnen die een potentiële landingsbodem voor het Afrikaanse varkenspestvirus zijn. De reële dreiging van dit virus bracht overigens nadrukkelijk de waarde van de jager voor het maatschappelijk belang in beeld. In Brussel en Den Haag weet men de jagers en hun Jagersvereniging te vinden en te waarderen. Dat heeft ertoe geleid dat we voor het eerst in 25 jaar een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden voor de jacht kregen in de vorm van de beperkte bewegingsjacht. Dat is een eerste stap, maar wat mij betreft kan, mag en moet het voor jagers in Nederland nóg beter geregeld worden. De Jagersvereniging werkt daar hard aan. Daarbij hebben we uw steun nodig.

Daarom wil ik op deze plek mijn waardering uitspreken aan de jagers, voorjagers, WBE’s en andere supporters die het werk van de Jagersvereniging middels lidmaatschap ondersteunen. En ik wil de ruim 700 nieuwe leden van de Jagersvereniging welkom heten. Samen gaan we voor een schitterend 2019!

 

Laurens Hoedemaker

  • Delen:

Gerelateerde items