08:22
16:30
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Oostvaardersplassen – Column Willem Urlings

Zo’n paar keer per maand krijg ik van niet-jagers de vraag of mijn hulp niet gewenst is in de Oostvaardersplassen. Zij lijken te denken dat het schieten van tientallen herten, dag in dag uit, het ultieme vertier is van de jager. U hoef ik niet uit te leggen, dat mij dit totaal niet interesseert. Wat er nu gebeurt in de Oostvaardersplassen heeft niets met jacht of jagen van doen.

De situatie in de Oostvaardersplassen is niet uniek: we zien die in meer of mindere mate ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Deelerwoud en op het Zeeuwse eilandje De Haringvreter. Jarenlang was in deze gebieden beheer op aantallen uitgesloten. Totdat door oplopende wildstanden dierenwelzijn en biodiversiteit in het gedrang kwam of de buren zich de schade niet meer lieten welgevallen.

En laten we eerlijk zijn… het zijn niet alleen de dam- en edelherten waarbij dit verhaal speelt. Het gaat in grote lijnen ook op voor de ganzen. Terwijl jagers jarenlang telden en waarschuwden voor oplopende aantallen werden er allerlei alternatieven uitgeprobeerd om de stand naar beneden te brengen. Nu is onze maatschappij zelfs zo ver afgedwaald, dat jagers wordt verzocht om eieren kapot te slaan en broedende ganzen van het nest te schieten. Bizar.

In de besluitvorming over de toekomst van de Oostvaardersplassen heeft de Jagersvereniging zich niet uitgesproken. Dit hebben we bewust gedaan. Wij gaven daarmee de provincie de mogelijkheid om zelf een beeld te vormen over de beste beheervorm, zonder dat de provincie daarbij verweten kon worden haar oren te laten hangen naar ‘de jagers’.

Nu duidelijk is geworden dat elk gebied in Nederland – ja, ook de Oostvaardersplassen – een vorm van beheer op aantallen vraagt, kunnen ook wij ons uitspreken over toekomstig beheer. Ons verenigingsmotto ‘Verantwoord beheren en benutten’ beschrijft goed hoe wij de samenhang tussen mens en landschap zien. Dat ook de Nederlander zich hier in kan vinden, blijkt wel uit het feit dat het hertenvlees binnen twee uur uitverkocht was. Vallen ooit de schellen van de ogen van de beleidsmakers dat in ons kleinschalige landje de fauna het meest gebaat is bij een verantwoord en duurzaam beheer?

Willem Urlings

Voorzitter

  • Delen:

Gerelateerde items