Zon op
08:15
Zon onder
18:32
Nachtmodus

Jaap van der Horst

Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de jacht?
Via de jachthondensport, waar ik met veel enthousiasme aan deelnam, kwam het verlangen op om het geoefende eens in de praktijk te kunnen brengen. Via contacten van mijn vader, die dierenarts was in een boerendorp, werd ik uitgenodigd om mee te gaan op een hazenjacht. Ik ben daar toen zonder hond naartoe gegaan, zodat ik eerst eens kon zien wat een jacht inhoudt zonder dat ik mij zorgen hoefde te maken over onze eigen prestaties.

Wat betekent het woord ‘jagen’ voor u?
Buiten zijn. De natuur in. Spanning en avontuur, maar ook rust en geduldig zijn. Kameraadschap met en de samenwerking tussen jager, voorjager en hond, met hopelijk prachtige apporten tot gevolg. Voor een groot deel van het publiek zal echter het beeld blijven bestaan van ‘dierendoder’. Het probleem is dat je eigenlijk op een jacht moet zijn mee geweest om het te begrijpen, maar dat is helaas niet iedereen gegeven.

We leven in toenemende mate in steden, wat betekent dat voor onze relatie met de natuur?
Die zal enerzijds nog meer verstoord worden dan nu al het geval is. Anderzijds voedt dit mogelijk ook de behoefte van mensen om weer meer van de natuur en ‘vroeger’ te zien. De populariteit van de Tv-programma’s Boer zoekt Vrouw en De Moestuin zijn daar voorbeelden van. Mogelijk biedt het dus ook wel kansen voor jagers.

‘Om de rol van de jager te begrijpen zult u bereid moeten zijn eventuele vooroordelen opzij te zetten’
‘Om de rol van de jager te begrijpen zult u bereid moeten zijn eventuele vooroordelen opzij te zetten’

Wat zou u de Nederlandse jagers aan advies mee willen geven?
Omdat ik zelf geen jachtakte heb, zou ik mij dan tot de voorjagers willen beperken en hen willen aanmoedigen de jachthondensport niet alleen hobbymatig of in wedstrijdvorm te beoefenen, maar ook eens met de praktijk kennis te maken. Aan goede honden is altijd behoefte en de hond is op jacht een andere dan op de training of wedstrijd. Zorg wel dat jij en je hondje er klaar voor zijn, je goed bent voorbereid en dat je naar de jagers toe duidelijk bent geweest over uw niveau en ervaring.

Discussie over de jacht bezien vanuit het beroep als advocaat/jurist
Uit hoofde van mijn beroep van (voorheen) advocaat en (thans) jurist, is het mijn ervaring dat partijen in een discussie al snel geneigd zijn om in eigen standpunten te blijven hangen en doof worden voor de argumenten van de andere partij. Het voeren van de discussie over nut en noodzaak met overtuigde anti-jacht sympathisanten heeft mijns inziens dus weinig zin. De winst is te behalen bij het ‘gewone’, neutrale publiek. Daarbij zullen we ons moeten realiseren dat mensen van nature geneigd zijn om te denken in goed of fout, waarbij beeldvorming een belangrijkere rol speelt dan de inhoudelijke argumenten.

Over Jaap van der Horst
Jaap van der Horst (1969) is geboren en getogen in het dorp Voorst, waar zijn vader dierenarts was. Omdat hij voor diergeneeskunde werd uitgeloot, is hij rechten gaan studeren en advocaat geworden. Een kantoorbestaan leek zijn verdere toekomst te bepalen, tot hij door ziekte werd getroffen. Daarna ging noodgedwongen het roer om en is hij zo veel als mogelijk met zijn honden in de natuur te vinden.

  • Delen: