07:50
19:04
Nachtmodus

Eend – Column Laurens Hoedemaker

De eendenjacht is weer open. In mijn omgeving heb ik al diverse tomen met vliegvlugge kuikens gespot. In deze Jager vindt u een artikel over de stand van de wilde eend, waarbij de schrijver verschillende jagers sprak over hun observaties. Die vallen niet tegen. Bijna overal in Nederland schetsen jagers een gunstig beeld van deze wildsoort. In maart 2016 kwam uit een groot onderzoek naar voren dat het aantal broedparen van de wilde eend in Nederland de laatste jaren afgenomen was. Een daling die alleen in Nederland zichtbaar was en niet daarbuiten. Onderzoekers lieten weten dat jacht geen oorzaak van de terugloop was. Wat er wél speelde, is dat de wilde eend minder broedt in Nederland maar haar broedgebied heeft verlegd naar andere landen.

Recent had ik een gesprek met een marketingdeskundige. Hij liet me technieken zien die in de marketingwereld worden gebruikt om mensen tot bepaald gedrag aan te sporen. Een daarvan is de ‘verliesframing’. De mens vindt het doorgaans lastig om te gaan met verlies. Men hoort immers liever geen negatief nieuws. Wanneer een bericht over verlies of teruggang wordt gevolgd door een oplossing zijn mensen graag geneigd die oplossing te omarmen. De wijze waarop een aantal organisaties het onderzoek naar de wilde eend gebruikten om de staatssecretaris op te roepen de jacht op de wilde eend te staken, was een schoolvoorbeeld van verliesframing.

De wilde eend is ook een schoolvoorbeeld van hoe jagers zich inspannen voor een soort die op de wildlijst staat. Daar hebben ze natuurlijk in de eerste plaats zelf belang bij. En dat is maar goed ook. Wanneer men ergens belang bij heeft, is men ook bereid de handen uit de mouwen te steken. Door het plaatsen van broedgelegenheid, het overleg met grondeigenaren om slootkanten niet uit te maaien en het bejagen van predatoren bijvoorbeeld.

Daarom pleiten wij voor een Nieuwe Nationale Wildlijst met meer soorten. Soorten die – als het nodig is –  op extra bescherming mogen rekenen van jagers. En die ook mogen worden geschoten om te benutten als de stand het toelaat. Dat heeft niets met verliesframing te maken. Dit noemen we gewoon ‘gezond verstand’.

  • Delen:

Gerelateerde items