08:22
16:30
Nachtmodus

Column Laurens Hoedemaker – Virus

Terwijl ik dit schrijf heeft het coronavirus ons land steeds steviger in zijn greep. Nederland zet zich schrap voor een eventuele lockdown. Jagers, wildbeheereenheden en faunabeheereenheden zoeken naar wat nog in het veld moet en mag gebeuren. De overheid heeft – terecht – haar aandacht volledig bij de volksgezondheid en heeft voor de jagersvragen dus geen pasklaar antwoord. Toch voelen veel jagers en WBE’s de spanning tussen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor faunabeheer en -tellingen enerzijds en het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus anderzijds. De Jagersvereniging probeert de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk te interpreteren, om zo passend mogelijke antwoorden te geven.

We adviseerden de WBE’s, jachtcombinaties en afdelingsbesturen om alle vergaderingen uit te stellen, in ieder geval tot 6 april. We maakten in overleg met diverse FBE-secretarissen een advies over een aangepaste werkwijze voor de faunatellingen. Ook hebben we bij BIJ12 vragen gesteld over de eis dat bij de bestrijding van faunaschade de jager minimaal twee keer per week in het veld actief zou moeten zijn. En we hebben nauw contact gehad met de politie en het ministerie van Justitie & Veiligheid over de (automatische) verlenging van de geldigheid van jachtaktes die nu niet op het politiebureau afgestempeld mogen worden.

In Duitsland kijkt men momenteel kritisch naar het noodzakelijke werk van de jagers ter preventie van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) enerzijds, en minimaliseren van de verspreidingsrisico’s van corona anderzijds. AVP staat immers nog steeds aan de Pools-Duitse grens. Gelukkig is dat voor ons nog ver weg, maar ook de Nederlandse overheid denkt al na over de noodzakelijke maatregelen bij een uitbraak van AVP. Binnenkort zal het ministerie van LNV een ‘Roadmap preventie AVP’ presenteren en in deze editie van de Jager leest u welke maatregelen zullen worden genomen als in Nederland AVP uitbreekt. Als vanzelfsprekend is de Jagersvereniging nauw betrokken bij deze processen en staan we paraat in geval van een uitbraak.

Tot slot, de komende periode staat voor veel jagers in het teken van de ‘bokkenkoorts’. Ik wens u daarbij veel voldoening en hoop dat u en de uwen gezond blijven.

  • Delen:

Gerelateerde items