Zon op
08:36
Zon onder
16:23
Nachtmodus
Foto: Judith Habets

Bos – Column Berend ten Hennepe

‘Als een bezoeker die af en toe in het bos komt een hert ziet, dan zitten er in feite veel te veel’, zegt bosecoloog Frits Mohren in deze Jager. En wie beweert dat reeën geen schade veroorzaken, hecht geen belang aan loofbomenverjonging, voegt hij eraan toe. Met andere woorden: wie streeft naar een gemengd loofbos en spontane verjonging (natuurlijke processen!) zal de herten en reeën in toom moeten houden. Een kwestie van gezond verstand zou je zeggen. Maar ja, zoals Mohren al zegt: ‘Beleving en emotie staan lijnrecht tegenover de ratio.’

Tot voor kort was de hang naar ongebreidelde wildstanden vooral een liefhebberij van heerszuchtige types: vorsten met niet al teveel realiteitszin (Wilhelm II), de zelfbenoemde rijksjagermeester Hermann G., de megalomane Roemeense dictator Ceausescu (die zelfs hele dorpen liet ontruimen voor zijn berenliefhebberij) of de als kantoorklerk vermomde leider van de Oost-Duitse boeren- en arbeidersrepubliek, Erich Honecker. Die laatste zorgde er dan wel weer voor dat het wild in zijn favoriete revier boven Berlijn niets tekort kwam. Natuurlijk werd er duchtig bijgevoerd. En zo nodig werden de wildweiden besproeid in perioden van droogte, dit terwijl er geen druppel water uit de kraan van omliggende dorpen kwam. Alles omwille van de trofeeënzucht van de socialistische leider. Hoe het bos er in dat soort wildrijke gebieden uitzag laat zich raden.

Tegenwoordig regeert de stem des volks, althans zoals die in ons (sociale) mediatijdperk tot ons komt. En het volk wil naar het schijnt herten zien. Het liefst zonder al teveel moeite. Dus laten sommige terreineigenaren de stand ongebreideld toenemen. Met als gevolg dat toekomstige generaties worden opgescheept met landschappen die uit louter armetierige boomskeletten bestaan en waar biodiversiteit ver is te zoeken.

Een club voor de bescherming van sprakeloze dieren bestaat al. Tijd dat er ook één komt voor de sprakeloze bomen.

  • Delen:

Gerelateerde items