Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Opening jachtseizoen 2017: hoe ziet de wildstand eruit? – De Jager #13 2017

Vijftien oktober. Die dag staat roodomrand in menig jagersagenda. Dan begint immers het jachtseizoen en mag er weer gejaagd worden op haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend. Een moment waar men naar uitkijkt. Hoe is het gesteld met het kleinwild in de diverse provincies? Wat verwachten jagers van het komende jachtseizoen en welke ontwikkelingen signaleren ze in hun veld?

Tekst: Oswin Schneeweisz

Utrecht

In Utrecht, of beter gezegd in het Kromme Rijngebied, kijkt men met angst en beven naar de ontwikkelingen in de hazenpopulatie. ‘Ik maak mij grote zorgen’, zegt Dick Hertog. ‘Vorig jaar hebben we de hazen links laten liggen, omdat er te weinig zaten en ik verwacht dat ik dit jaar ook geen haas ga schieten. De gevolgen van de hazenpest zijn hier in het veld echt merkbaar. Laatst nog haalde ik twee zieke hazen uit het veld. Ik kon ze bij wijze van spreken zo oppakken. Ze waren op sterven na dood. Voordat de hazenpest hier uitbrak was dit een prachtig hazengebied. We schoten er zeker een stuk of vijftig per jaar. Nu ligt de hazenjacht bijna volledig stil. De WBE hier heeft het goed opgepakt. Alle jagers zijn geadviseerd zeer behoedzaam te zijn. Natuurlijk zijn er altijd een paar die koning in eigen veld spelen, maar de meeste buurjagers slaan ook een jaartje over. ‘ Hertog is als muskusrattenbestrijder veel in het veld. Hij kent de provincie Utrecht op zijn duimpje. ‘De ganzenpopulatie neemt overduidelijk nog steeds niet af. Je merkt wel dat bestrijdingsacties, waarbij jagers vanaf de Lek bejagen en verjagen, enig effect sorteren, maar dat is vaak tijdelijk. Wat mij opvalt is dat ze nu op plekken zitten te broeden waar je ze anders nooit zag: pal tegen de bebouwde kom van Houten. Het is alsof ze door hebben dat het daar veiliger is dan in de weilanden bij de rivier.’ In zijn jachtveld tussen Werkhoven en Houten signaleert Hertog al jaren nauwelijks fazanten en dat geldt ook voor de patrijs. Wat wel zienderogen toeneemt zijn de dassen. ‘Dat gaat in rap tempo. Ze zitten in alle velden tot aan Schalkwijk toe. Dat zou je niet verwachten, want de vette rivierklei hier lijkt helemaal geen goede biotoop voor dassen.’ Van oudsher zitten in dit gebied weinig eenden. Hertog: ‘Die zitten vooral in de westelijke helft van de provincie, maar ik heb wel een aantal mooie toompjes gezien en dat betekent dat de jonge eenden hier in elk geval weinig last van predatie hebben en groot kunnen worden.’

Zuid-Holland

De berichten over de teruggang van de eendenpopulatie in ons land ten spijt, signaleert jager Ard-Jan van Huizen in Zuid-Holland veel jonge eenden. Van Huizen: ‘Die berichten hoor ik uit meer hoeken van de provincie. Ook zien we een sterke toename van de krakeend. Verder is de hazenstand redelijk en nemen de ganzen nog steeds in aantallen toe. Het gaat dan voornamelijk om nijlgans, maar ook de brandgans komt (onder meer in de Hoeksche Waard) op. Vroeger werden er in dit gebied veel spruiten verbouwd, daar troffen we nog weleens fazanten aan, maar we zien een dalende trend in de fazantenstand.’ Van Huizen jaagt met zijn vader mee op een veldje van zo’n 50 hectare, ingeklemd tussen de snelweg, rivier en bebouwing. ‘Mijn vader jaagde hier vroeger al. Toen zat er nog van alles en waren de tableaus groot. Het is niet veel meer, maar we koesteren wat we hebben. De omgeving is erg veranderd met uitbreidingswijken van Barendrecht en recreatiegebieden. Het is al ettelijke malen voorgekomen dat passanten de politie belden omdat wij op de ganzen zaten. Tegenwoordig laten we het de politie dan ook vooraf weten als we op de ganzen gaan. Dat werkt goed. Opvallend is dat we hier tegenwoordig ook reeën hebben.’

(….)

Dit artikel verscheen eerder in De Jager #13 2017

Het volledige artikel leest u hier:

  • Delen:


Gerelateerd nieuws