Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

Ontheffing bejaging reewild in Utrecht blijft ongewijzigd

Gedeputeerde Staten Utrecht heeft een ontheffing verleend voor de bejaging van reewild op basis van het faunabeheerplan 2014 – 2019. Deze ontheffing is gebaseerd op door de Utrechtse WBE’s aangeleverde telcijfers en is verleend ter voorkoming van aanrijdingen met reeën en daarmee ter bevordering van de verkeersveiligheid. De Faunabescherming heeft deze ontheffing aangevochten, omdat zij het feit dat een hogere populatie reeën de kansen op aanrijdingen met reeën vergroot bestrijdt. Zij vindt ook dat er te weinig naar alternatieve maatregelen is gekeken.

Onderbouwing

De provincie Utrecht heeft op een gedegen manier onderbouwd dat er een causaal verband is tussen de omvang van de reeënpopulatie, de hoge verkeersintensiteit en het aanzienlijke aantal aanrijdingen (circa 230 per jaar) tussen reeën en verkeer. Deze onderbouwing is kort geleden ook al eens bevestigd door de Raad van State in een gelijksoortige procedure, aangespannen door de Faunabescherming in Drenthe tegen een vergelijkbare ontheffing.

Advies

De geschillencommissie heeft alle argumenten van de provincie en de Faunabescherming tegen elkaar afgewogen en heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd om de bestreden ontheffing in stand te laten. Gedeputeerde Staten heeft dat advies overgenomen en hebben hun ontheffingsbesluit in stand gelaten. Hiermee kan het gevoerde beheer doorgaan.

De Faunabescherming kan nog in beroep gaan bij de rechtbank en in hoger beroep nog een keer naar de Raad van State gaan.

Lees hier de beslissing bezwaarschrift Faunabescherming reewildbeheer Utrecht 29 september 2015

  • Delen:


Gerelateerd nieuws