Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Noodklok geluid, jagers voor wilde zwijnen gezocht – L1

De provincie vreest dat Limburg mede door de vergrijzing binnen tien jaar met een tekort van honderden jagers kampt. Het bestrijden van de overlast van wilde zwijnen dreigt daardoor in het gedrang te komen.

Nieuwe jagers
Een plan van aanpak moet ervoor zorgen dat er zeker tweehonderd nieuwe jagers bijkomen. Dat plan moet op 1 januari 2017 gereed zijn. De provincie gaat daaraan werken in overleg met de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden, bevestigt gedeputeerde Patrick van der Broeck.

Maatregelen
Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten heeft een motie aangenomen die gezien het dreigend tekort aan jagers aandringt op maatregelen. Als een van de mogelijkheden noemt de motie het goedkoper en laagdrempeliger maken van het jagen voor startende jagers. Dat streven mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleiding.

Lees het hele artikel op l1.nl

www.l1.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws