Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Nieuwsbrief ganzen provincie Fryslân #2 2018 – FBE Fryslân

Via deze nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over de laatste stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid. Het doel van de nieuwsbrief is om alle partijen die aan de slag zijn met de Guozzeoanpak van de meest recente informatie te voorzien.

In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. Adequaat gebruik
2. Ganzen verjagen en weidevogels
3. Verjagen op zondag
4. Tijdstippen verjagen van 1 maart tot 1 juni
5. Automatische taxaties na 1 april

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur Jagersvereniging provincie Friesland

Jelle de Jong Ledenvertegenwoordiger Jagersvereniging Fryslân

friesland@jagersvereniging.nl

  • Delen:


Gerelateerd nieuws