temp.
24°
Zon op
08:10
Zon onder
18:38
Nachtmodus
Foto: Eline de Jong

Nieuwsbrief december 2017 – FBE Gelderland

Het afgelopen jaar heeft zich weer veel afgespeeld op het gebied van het faunabeheer in de provincie Gelderland. Met deze laatste nieuwsbrief van 2017 informeert de FBE Gelderland alle in Gelderland actieve jagers over actuele zaken, zoals: 

• Tellingen en afschotregistratie
• Ganzen
• Vacature medewerker FBE bureau
• Gelderse stiltegebieden
• Ecoduct Doetinchem
• Uitbreiding en aanvraag ontheffngen
• Kort nieuws

Uitbreiding bestaande en aanvragen nieuwe ontheffingen

Het FBE-bureau heeft een aantal aanvragen voor wijzigingen en uitbreiding van reeds lopende ontheffngen bij de provincie ingediend. Aanvullend zijn ook enkele nieuwe ontheffngsaanvragen in procedure. Zodra ontheffngen zijn verleend, zal de FBE u daarover via de WBE’s informeren. Het gaat o.a. om de volgende zaken:

• Ganzen: gebruik van een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang;
• Ganzen: gebruik geluiddemper*
• Ganzen: afschot binnen de bebouwde kom
• Vos-weidevogelgebieden: uitbreiding schadebestrijdingsgebied van 2 naar 5 km
• Vos-weidevogelgebieden: verruiming afschotperiode naar 1-12 tot 15-7
• Inzet kraaienvangkooi in de fruitboomteelt en weidevogelgebieden
• Grofwild: term restlichtversterker vervangen voor nachtzichtapparatuur

* Geluidsdemper is momenteel alleen toegestaan voor personen die beroepsmatig invulling moeten geven aan het faunabeheer. Voor het gebruik door jachtaktehouders dient een wetswijziging doorgevoerd te worden. Naar verwachting is dit een langdurig traject.

 

Verder lezen kan op de website van de FBE Gelderland

Faunabeheereenheid.nl/gelderland
  • Delen:


Gerelateerd nieuws