Zon op
06:52
Zon onder
20:26
Nachtmodus

Onderzoek tellingen met warmtebeeldkijker: doet u ook mee?

De Jagersvereniging start later dit jaar met een landelijk onderzoek naar het verschil tussen zichttellingen en tellingen met warmtebeeldkijker. Voor het onderzoek is de Jagersvereniging op zoek naar jagers die beschikken over een warmtebeeldkijker en bereid zijn strikt volgens het telprotocol gegevens te verzamelen en de gegevens middels een online formulier aan te leveren. Belangrijk daarbij is een goede spreiding over Nederland en verschillende landschapstypen waarin haas, konijn en ree voorkomen. Doet u ook mee? Vul dan het onderstaande formulier in.

Let op: u krijgt via mail meer informatie over dit onderzoek, dat later dit jaar start!

Aanmeldformulier tellingen met warmtebeeldkijker

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor het onderzoek van de Jagersvereniging. Deelnemers ontvangen na aanmelding meer informatie over het onderzoek per mail.

Doel onderzoek
Met het onderzoek wil de Jagersvereniging een beter beeld krijgen van de wildstand in Nederland. Daarnaast wil zij ook meer in inzicht krijgen in het verband tussen beide tellingen zodat eventuele onderschattingen geduid kunnen worden.

Achtergrond
Voor de vijf wildsoorten worden jaarlijks voorjaarstelingen gedaan door de wildbeheereenheden. Tijdens de voorjaarstelling wordt volgens een vast telprotocol het wild in een telgebied geteld. Deze telgegevens zijn noodzakelijk voor het onderbouwen van de faunabeheerplannen en de daaruit volgende ontheffingen voor beheer en vrijstellingen voor schadebestrijding. Deze tellingen zeggen iets over de trend, maar geven geen inzicht in de populatiegrootte van een wildsoort. Een haas in zijn leger of een ree in dekking zijn moeilijk zichtbaar met het oog. Met een warmtebeeldkijker is het wel mogelijk verscholen dieren in hun verblijfplaats door hun lichaamswarmte op te sporen.

Ook moet rekening gehouden worden dat deze dagactieve zoogdieren steeds meer nachtactief worden. Verschuiving van natuurlijke activiteitspatronen kan resulteren in ondertellingen en daarmee een daling in een trend veroorzaken. De trendtellingen worden immers ieder jaar op hetzelfde tijdstip uitgevoerd.

Verschil dagtellingen en nachttellingen
Een verkennend onderzoek in 2018 door de Jagersvereniging maakte duidelijk dat er veel verschil zit tussen dagtellingen en nachttellingen met warmtebeeld. Uit deze verkenning bleek het aantal dieren geteld met een warmtebeeldkijker 200 tot 300% hoger te liggen dan met zichttellingen. Erik van Til (ecoloog bij de Jagersvereniging) deed afgelopen wintertellingen van het haas met warmtebeeldkijker en kwam tot een vergelijkbaar resultaat.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws