Zon op
05:59
Zon onder
21:31
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Bejaging wilde zwijnen tijdens maisoogst

Maisoogst

De maisoogst is in volle gang. Het oogsten van maispercelen kan gelegenheid bieden voor de bejaging van vossen en wilde zwijnen. Deze vorm van bejaging is op basis van de landelijke wetgeving toegestaan. Om de veiligheid en effectiviteit tijdens deze vorm van jagen te waarborgen heeft de Jagersvereniging in overleg met de FBE Gelderland een 7-tal aandachtspunten opgesteld. Deze aandachtspunten zijn specifiek voor het bejagen van wilde zwijnen. Wildbeheereenheden en jachthouders wordt verzocht hier rekening mee te houden.

Om een veilige uitvoering te waarborgen adviseren wij het volgende;

  1. De grondgebruiker informeert de jachthouder tenminste 48 uren vóór het moment van oogsten.
  2. De jachthouder is verantwoordelijk voor een veilige organisatie. Iedere schutter is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn schot. Wanneer er niet veilig geschoten kan worden meldt de jachthouder dat tijdig aan de grondgebruiker.
  3. De jachthouder selecteert uitsluitend “ervaren” kogelschutters om te assisteren. In WBE verband kunnen regels worden gesteld waaraan “ervaren schutters” moeten voldoen.
  4. Bij aanzit op een vlak terrein mag alleen vanaf een bok of hoogzit worden geschoten. In het kader van veiligheid wordt nooit in het gewas geschoten maar alleen op dieren die uittreden en dwars of afgaand beschoten kunnen worden. Bij een schot wordt een hoek van tenminste 45 graden ten opzichte het buurgeweer en/of de rand van de mais als veiligheidsmarge in acht genomen.
  5. Jachthouder en loonwerker stemmen goed met elkaar af hoe het perceel het beste kan worden geoogst.
  6. De jachthouder regelt dat zowel de machinist van de hakselaar als alle betrokken jagers met hem in verbinding staan, opdat deze aan hem kunnen melden of en waar wilde zwijnen uittreden.
  7. Verder blijven alle overige voorwaarden van de geldende ontheffing onverkort van kracht. Hieronder vallen toegestane kalibers, het afmelden binnen 24 uur en het nemen van bloedmonsters.

Beperkte bewegingsjacht

Sinds eind 2018 vinden er in Limburg (buiten de toegestane leefgebieden), Brabant en Gelderland (buiten de toegestane leefgebieden) ‘beperkte bewegingsjachten’ plaats om de aantallen wilde zwijnen in deze provincies te verminderen.

Voor het eerst sinds het afkondigen van de nieuwe maatregel werd op Nederlands grondgebied deze nieuwe vorm van bejaging toegepast. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze vorm op 18 oktober 2018 toegestaan om de dichtheden van wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden te verlagen. Bij deze vorm van jacht beweegt een beperkte groep mensen (maximaal zes personen) met aangelijnde honden (maximaal drie) de zwijnen op een rustige manier richting de jagers (maximaal zes personen).

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items