Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds – BIJ12

Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af. Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten.

Bron: BIJ12 – Unit Faunafonds

Waarom een Dassenovereenkomst?
Hoewel de dassenpopulatie in Nederland momenteel niet dermate onder druk staat dat extra bescherming noodzakelijk is, geeft het werken met dassenovereenkomsten van verschillende kanten vooral gemak. De grondgebruiker hoeft de -qua opbrengstverlies relatief beperkte- schade niet jaarlijks (meerdere malen) te melden, is verzekerd van een tegemoetkoming in de schade en kan eventueel benodigde herstelwerkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. Voor het Faunafonds geldt dat er geen extra uitvoeringskosten hoeven te worden gemaakt voor het in behandeling nemen en het laten taxeren van de verschillende verzoekschriften. De provincies hebben daarom opdracht gegeven aan het Faunafonds om in 2016 de schades aan landbouwgewassen te taxeren en nieuwe dassenovereenkomsten af te sluiten van 2016 tot en met 2020. In Limburg gelden andere afspraken (zie hieronder). De voorwaarden van de nieuwe dassenovereenkomsten zijn niet hetzelfde als de huidige voorwaarden. Zo komen ook percelen van agrariërs waarbij er geen burcht op of nabij de bedrijfspercelen is gelegen in aanmerking voor een overeenkomst. Verder verdwijnt de vaste burchtvergoeding.

De provincies hebben daarom opdracht gegeven aan het Faunafonds om in 2016 de schades aan landbouwgewassen te taxeren en nieuwe dassenovereenkomsten af te sluiten van 2016 tot en met 2020

De provincies hebben daarom opdracht gegeven aan het Faunafonds om in 2016 de schades aan landbouwgewassen te taxeren en nieuwe dassenovereenkomsten af te sluiten van 2016 tot en met 2020 (foto: Faunafonds)

Procedure
Om in aanmerking te komen voor een dassenovereenkomst met het Faunafonds gelden andere voorwaarden dan voorgaande jaren. Een grondgebruiker komt in aanmerking voor een dassenovereenkomst als hij/zij op dit moment een lopende dassenovereenkomst heeft (die op 1 januari 2016 afloopt) óf als de grondgebruiker in de twee voorgaande jaren (2014 en 2015) een tegemoetkoming voor dassenschade heeft ontvangen van het Faunafonds.

Als de grondgebruiker aan één van voornoemde voorwaarden voldoet, zal deze in januari 2016 een brief van het Faunafonds ontvangen met informatie over de procedure en voorwaarden voor het afsluiten van een nieuwe Dassenovereenkomst. Vanaf april 2016 zal de taxateur het bedrijf bezoeken en de dassenschade gedurende het jaar volgen. In oktober 2016 zal de taxateur het definitieve taxatierapport opmaken en de hoogte van de jaarlijkse tegemoetkoming vaststellen. Vervolgens ontvangt de grondgebruiker de dassenovereenkomst van het Faunafonds. Met een dassenovereenkomst ontvangt de grondgebruiker automatisch in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 dezelfde tegemoetkoming.

Als een grondgebruiker er voor kiest om geen dassenovereenkomst af te sluiten, ontvangt hij/zij in 2016 wel een tegemoetkoming in de getaxeerde schade en dient dan bij volgende dassenschades op de reguliere wijze een tegemoetkoming in de schade aan te vragen bij het Faunafonds.

Voor grondgebruikers die (nog) niet in aanmerking komen voor een gedoogovereenkomst geldt dat de schade via de reguliere weg bij het Faunafonds gemeld kan worden. Er geldt daarbij geen eigen risico.

Limburg
In provincie Limburg worden in 2016, net als in de andere provincies, automatisch taxaties uitgevoerd bij de bedrijven die nu een aflopende dassenovereenkomst hebben óf als die in de twee voorgaande jaren (2014 en 2015) een tegemoetkoming voor dassenschade hebben ontvangen van het Faunafonds. Voor de getaxeerde schade wordt een tegemoetkoming verleend, waarbij er geen eigen risico of behandelbedrag geldt. Het verschil met de andere provincies is dat Provincie Limburg aan de hand van de taxaties in de loop van 2016 beslist of deze taxaties omgezet worden in dassenovereenkomsten of dat jaarlijkse taxaties worden uitgevoerd.

Verder lezen op de website van BIJ12 - unit Faunafonds

www.bij12.nl
  • Delen: