Zon op
08:27
Zon onder
17:16
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Nieuwe aanpak in Noord-Brabant voor verwilderde katten

In Nederland lopen circa 3 tot 4 miljoen huiskatten rond. Deze katten hebben een eigenaar. Daarnaast zijn er 136.000 tot 1,2 miljoen verwilderde huiskatten in Nederland. Verwilderde katten hebben geen eigenaar (meer). Zij zijn aan hun lot overgelaten, in het wild geboren of door dierenasiels teruggezet in de natuur. Deze katten voeden zich volledig uit de natuur en richten daarbij veel schade aan onder andere dieren. Om die reden worden ze dan ook bestreden. Met ingang van 11 december jl. kan dat in Noord-Brabant niet langer met het geweer. In plaats daarvan worden kastvallen ingezet.

Motie
Op 2 oktober steunde een meerderheid binnen Provinciale Staten een motie om het gebruik van het geweer voor verwilderde katten niet langer moest worden toegestaan. VVD, CDA en Christen Unie stemden tegen de motie.

Faunabeheerplan
Na de inwerkingtreding van Flora- en faunawet heeft de provincie in 2004 op basis van het faunabeheerplan een verordening vastgesteld om verwilderde katten met het geweer te mogen doden. In het faunabeheerplan werd de aanvraag onderbouwd met de enorme schade aan de natuur die verwilderde katten in Noord-Brabant veroorzaken.

Sinds de inwerkingtreding van de verordening zijn in Noord-Brabant naar schatting enkele duizenden verwilderde katten geschoten. Het geweer was daarbij een pragmatische oplossing, omdat kastvallen door de dagelijkse controle erg arbeidsintensief zijn en gevangen, verwilderde katten zich meestal niet meer laten socialiseren. Na enige tijd gevangenschap in het asiel worden ze vaak alsnog geëuthanaseerd. Daarmee is dit een kostbare oplossing.

Advies
De Jagersvereniging adviseert haar leden om verwilderde katten te vangen met kastvallen. Gevangen katten kunnen naar het dichtstbijzijnde dierenasiel worden gebracht.

Hier vindt u een lijst van alle dierenasiels in Noord-Brabant
Lees hier het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 8 december jl.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws