Zon op
05:31
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Nieuw Faunabeheerplan Noord-Brabant op 1 juli in werking

Jacht, populatiebeheer en schadebestrijding kunnen nagenoeg ongehinderd doorgang vinden

In Noord-Brabant zijn we er gezamenlijk in geslaagd om tijdig het nieuwe Faunabeheerplan, dat vanaf 1 juli in werking moest treden,  door Gedeputeerde Staten vastgesteld te krijgen. Dit betekent dat alle landelijk vrijgestelde soorten (en jacht soorten) vanaf dat moment bejaagd mogen worden.

Voor de soorten die op basis van een ontheffing geschoten kunnen worden, zoals het ree, moesten de ontheffingen voor de faunabeheereenheid nog worden opgesteld. Spannend was het, ambtelijk moet dat immers een heel traject binnen de provincie doorlopen, of de nieuwe machtiging tijdig (voor 1 juli) op de site van FRS (FBE Noord-Brabant) kon worden geplaatst.

Beheer reebokken en reegeiten

Vandaag werden de nieuwe reeënontheffing klaargezet in het Faunaregistratiesysteem (FRS), waarin op aandringen van de Jagersvereniging een verruiming van de jachtperiodes is opgenomen. Door de verruiming van deze periodes wordt het voor de jagers makkelijker om hun het aantal reeën dat zij op basis van het beheerplan mogen schieten te realiseren. Wij zijn blij dat onze argumentatie op dit punt zowel door de FBE als door de provincie is overgenomen. Gemachtigde jagers kunnen nu de nieuwe ontheffing uitdraaien en zonder onderbreking doorgaan met het bejagen van de reeën.

Overige ontheffingen

Alle andere ontheffingen zijn eveneens 1 juli afgelopen. De nieuwe ontheffingen zullen zodra deze binnen zijn op de site van FRS (FBE-Noord-Brabant) worden geplaatst zodat de gebruikers deze kunnen activeren. Nog niet alle ontheffingen zullen 1 juli al op FRS staan. De ontheffingen voor soorten die er nog niet opstaan, mogen na 1 juli (nog) niet worden gebruikt.

Ook is het voor u van belang om de nieuwe ontheffingen zorgvuldig door te lezen aangezien voorwaarden enigszins veranderd kunnen zijn. Wees daarop alert.

Hartelijk dank

Tot slot willen wij het bestuur en de medewerkers van de FBE, de provinciale ambtenaren en de gedeputeerde Johan van den Hout bedanken omdat zij alles in het werk gesteld hebben om binnen een kort tijdsbestek dit dossier af te werken.

Nieuwsbrief FBE Noord-Brabant

In de onderstaande nieuwsbrief van de FBE Noord-Brabant van 30 juni 2017 leest u een en ander in nader detail:Gerelateerd nieuws