Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Nederland paradijs voor wilde zwijnen – De Telegraaf

Er is een ware hausse van wilde zwijnen in Nederland. Door de zachte winter en de vele eikels en beukennootjes groeit de populatie als kool. ,,Het is hoog tijd om na te denken over een maatschappelijk acceptabele stand”, zegt ecoloog Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit.

Wilde zwijnen komen in het algemeen alleen voor op de Veluwe en de Limburgse Meinweg in een groot omrasterd gebied, maar steeds meer dieren komen uit België en Duitsland ons land binnen. Die leven in gebieden buiten de Veluwe, waar ze nooit welkom zijn geweest. Daar is sprake van een ’nulstandbeleid’, wat erop neerkomt dat zwijnen daar niet mogen voorkomen. In deze gebieden is het momenteel een waar zwijnenparadijs: er is voedsel in overvloed. Naast eikels en beukennootjes eten ze maïs en wroeten ze door de voedselrijke graslanden.

,,Het wordt echt tijd om na te denken over wat voor ons een acceptabele stand is”, zegt Jansman, die expert is op het gebied van natuurbeheer. ,,De nulstand is momenteel onhoudbaar. Jagen is daarbij onvermijdelijk. Verschillende provincies hebben al maatregelen getroffen om meer zwijnen te doden.”

Een ongeremde explosie aan zwijnen kan veel gevaren met zich meebrengen. Ze worden al bejaagd om te voorkomen dat er te veel aanrijdingen met het verkeer zijn. Daarnaast bestaat het risico dat de wilde dieren het ecosysteem gaan domineren. Verder is er een risico op het verspreiden van ziektes als de varkenspest. Voor boeren hebben de wroetende zwijnen vooral economische gevolgen: dikwijls verdwijnt de oogst in magen van de wilde zwijnen.

Jagers die het hoeveelheid zwijnen jaarlijks tellen spreken van een enorme toename. „Er is inderdaad een flinke opmars van jonge biggen”, zegt jager Rien van der Vlies. „De warme winter en het vele voedsel zorgt ervoor dat de varkens in topconditie zijn. Er is een heuse ’biggenboom’, want nu ze veel vet op de botten hebben kunnen de wilde zwijnen wel twee keer zogen. Dat is dus twee keer zo’n acht à tien biggen per zeug.”

Volgens Janneke Eigeman van de Jagersvereniging is het onvermijdelijk dat de zwijnenpopulatie zich verder uitbreidt in Limburg en Brabant. ,,We verwachten ook dat er in Gelderland en Overijssel vaker wilde zwijnen op onverwachte plekken opduiken. Soms breken ze ook uit vanuit de Veluwe en daardoor zijn ze al in de provincies Utrecht en Drenthe gesignaleerd.” Ze benadrukt dat de Jagersvereniging niet per se tegen de uitbreiding van de leefgebieden is. ,,Het is alleen acceptabel wanneer dit regionaal op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen en schade aan belangen vooraf is geborgd.” Volgens Eigeman moeten snelwegen op gevaarlijke locaties wel van rasters worden voorzien en zijn signalering en verkeer beperkende maatregelen nodig.

Het hele artikel in De Telegraaf lezen? Kijk hier terug via Blendle.com

Achtergrondartikel in De Jager

 

Er zijn nog nooit zoveel wilde zwijnen geweest in Europa als op dit moment. In het februarinummer (#3) van vakmagazine De Jager van de Jagersvereniging verscheen een uitgebreid artikel over de groei van de populatie zwijnen in Europa. Er is lang gediscusseerd over de oorzaak van de toename van het aantal ongelukken met zwijnen en de vraatschade in de landbouw. Boeren en jagers verweten elkaar over en weer van het veroorzaken van de ‘zwijnenexplosie’. In dit artikel wordt de ware oorzaak uit de doeken gedaan.

Aanrijding met wild zwijn op de snelweg vastgelegd

Onlangs ontvingen wij via onze leden een filmpje waarop een aanrijding met een wild zwijn is vastgelegd door een passant.

Verder lezen in De Telegraaf

www.Blendle.com
  • Delen:


Gerelateerd nieuws