Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Moet de verwilderde kat afgeschoten worden? – NRC Handelsblad

In drieënhalf jaar tijd hebben jagers zeker duizend verwilderde katten doodgeschoten in Friesland en Utrecht, de enige twee provincies waar dit mag. Groningen en Zeeland overwegen de jacht op katten zonder baasje ook toe te staan.

‘De laatste keer dat ik een kat schoot, was in dit bosje”, zegt Jan Peter Spierenburg. „Ik had hem al meerdere keren zien jagen, maar hij was heel schuw. Bij toeval kwam ik hem toen hier tegen. Het was in één keer raak.”

Spierenburg, 59 jaar oud, draagt een groene broek en blouse, en een geweer over zijn rechterschouder. Minstens één keer per week is hij met zijn zwarte labrador Freddie te vinden op zijn jachtterrein van ongeveer tachtig hectare, grotendeels weiland en eigendom van een boer. „Hier vergeet je alles”, zegt hij. Hij aait zijn hond, verderop grazen koeien. Hij beheert dit gebied in de provincie Utrecht sinds 1985, in opdracht van de boer. Waar het precies is, wil Spierenburg vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet in de openbaarheid. Naar eigen zeggen schiet hij gemiddeld één kat per jaar – de laatste was drie jaar geleden. „Verwilderde katten zijn roofwild, ze zijn schadelijk voor de biodiversiteit”, stelt hij. „Het is mijn plicht om in mijn jachtgebied voor een goede wildstand te zorgen.”

In de hele provincie Utrecht werden tussen begin 2015 en eind juni dit jaar in het buitengebied ten minste 316 katten doodgeschoten, blijkt uit navraag bij de provincie. Het werkelijke aantal gedode dieren ligt mogelijk hoger, omdat jagers pas sinds januari 2017 verplicht zijn geschoten katten te rapporteren. In Friesland werden in dezelfde periode minstens 728 katten afgeschoten.

Nieuws in het kort

  • In de provincie Utrecht werden tussen begin 2015 en eind juni dit jaar in het buitengebied minstens 316 katten doodgeschoten, blijkt uit navraag bij de provincie. Het werkelijke aantal gedode dieren ligt mogelijk hoger, omdat jagers pas sinds januari 2017 verplicht zijn om geschoten katten te rapporteren. In Friesland werden in dezelfde periode minstens 728 katten afgeschoten.
  • De provincie Groningen wil inzetten op preventie, en afschot van verwilderde katten „daar waar nodig” ook toestaan. Na de zomer wordt een voorstel van die strekking besproken in de Provinciale Staten. De Zeeuwse Statenleden stemmen begin december over een voorstel dat het afschieten van katten die schade toebrengen aan de natuur mogelijk zou maken.
  • De Partij voor de Dieren, PVV en SP in de Tweede Kamer laten NRC weten bij minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) te zullen aandringen op een landelijk verbod op het afschieten van verwilderde katten.

Friesland en Utrecht zijn de enige twee provincies die het doodschieten van verwilderde katten in het buitengebied toestaan. Het gaat dan om katten die geen eigenaar (meer) hebben, zelfstandig aan hun voedsel komen, vaak mensenschuw zijn en soms ook agressief. Utrecht wil met het beleid voorkomen dat katten „de ecologische evenwichten” verstoren, zo zegt een provinciewoordvoerder. Friesland maakt zich vooral zorgen om de populatie weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Het afschieten van katten is „buitengewoon spijtig”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij), maar „het is nog veel spijtiger dat onze weidevogels worden opgegeten”.

Volgens de Vogelbescherming is Friesland de provincie met de meeste weidevogels en vormen verwilderde katten inderdaad een bedreiging – al lijden de vogels vooral onder de intensieve landbouw, stelt de natuurclub. Katten afschieten is volgens Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming geen structurele oplossing: „Daarmee voorkom je niet een nieuwe aanwas.”

De PvdA in de Utrechtse Provinciale Staten wil dat er een einde komt aan de kattenjacht en zal vragen stellen aan de verantwoordelijk gedeputeerde, laat de partij desgevraagd weten.

2.853 dode katten in Brabant

Intussen wil de provincie Groningen inzetten op preventie, en afschot van verwilderde katten „daar waar nodig” ook toestaan, zo zegt een woordvoerder. Na de zomer wordt een voorstel van die strekking besproken in de Provinciale Staten. In Zeeland stemmen de Statenleden begin december over een voorstel dat het afschieten van katten die schade toebrengen aan de natuur mogelijk zou maken.

In Noord-Brabant, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Limburg is het sinds een paar jaar juist verboden om verwilderde katten dood te schieten. Volgens gegevens van de provincie werden in Brabant tussen 2012 en begin 2016, toen het nog was toegestaan, nog 2.853 katten afgeschoten.

Brabant, Flevoland en Zuid-Holland zetten nu in op ‘TNR’: Trap, Neuter and Return. Bij die aanpak wordt een verwilderde kat gevangen in een kooi, gesteriliseerd of gecastreerd en vervolgens teruggeplaatst. De provincie Utrecht staat TNR ook toe, maar alleen binnen de bebouwde kom.

Volgens een rapport van Wageningen University uit 2015 (opgesteld in opdracht van Stray Animal Foundation Platform, een organisatie die zich inzet voor zwerfdieren) is TNR een effectieve methode om het kattenprobleem aan te pakken, „vooral in gebieden waar zwerfkatten goed gevangen kunnen worden en geen directe bedreiging vormen voor vooral beschermde inheemse dieren”.

Limburg is een van de provincies die bewust níét kiezen voor TNR. Omdat je er in het buitengebied weinig mee bereikt, zegt een woordvoerder van de provincie: „De kans dat je daar voldoende dieren onvruchtbaar zou kunnen maken om de populatie effectief te verlagen, is gering.” Ook jager Jan Peter Spierenburg is sceptisch. „Als je ze weer terugzet, houden ze dan op met jagen?” Volgens de Jagersvereniging is het grootschalig toepassen van TNR bovendien zeer kostbaar.

(…)

Lees het volledige artikel op NRC.nl

www.NRC.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws