Zon op
05:25
Zon onder
21:49
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Maatregelen inzake vogelgriep rond Biddinghuizen opgeheven – Ministerie van LNV 09-01-2018

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Ook het verbod om watervogels te bejagen of te jagen indien daarbij watervogels worden verstoord is met ingang van vandaag ingetrokken.

Vogelgriep in Biddinghuizen

Op 8 december 2017 is rond Biddinghuizen, gemeente Dronten, een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld door middel van de Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Biddinghuizen 2017. De aanleiding voor het instellen van het beschermings- en toezichtsgebied was een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (hierna: HPAI) op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. Binnen het beschermings- en toezichtsgebied waren verschillende maatregelen van kracht ter preventie en bestrijding van HPAI.

Beschermings- en toezichtsgebied op 9 januari 2018 opgeheven

Op grond van artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG blijven de maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied van kracht tot ten minste 30 dagen na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf voltooid is. De reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf in Biddinghuizen heeft plaatsgevonden op 9 december 2017. Derhalve kan het beschermings- en toezichtsgebied op 9 januari 2018 worden opgeheven. Artikel I van de onderhavige regeling strekt daartoe. Tegelijk met de maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied rond Biddinghuizen zijn landelijke maatregelen ingesteld, om de bestrijding van vogelgriep te voorkomen. De situatie rond vogelgriep in Nederland en Europa is op dit moment relatief rustig.

Actuele situatie vogelgriep in Europa

De laatste besmetting in Nederland dateert van 15 december 2017 (kinderboerderij); de laatste besmette wilde vogel is rond 21 december 2017 gevonden. In Europa dateert het laatste besmette bedrijf van 15 december 2017 (Italië). Gezien het bovenstaande en het feit dat introductie steeds via wilde vogels plaatsvindt, is de kans op verspreiding van vogelgriepvirus tussen bedrijven in Nederland en vanuit andere Europese lidstaten op dit moment zeer klein. Daarmee is de toegevoegde waarde van klinisch onderzoek voor het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf of eenden en kalkoenen naar een slachthuis beperkt. Dat geldt ook voor het verplichte rechtstreekse vervoer van pluimvee tussen inrichtingen waar pluimvee commercieel wordt gehouden, van eenden en kalkoenen naar een slachterij en van vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel naar een inrichting waar kalkoenen of eenden commercieel worden gehouden. Vooral het verplichte klinische onderzoek is financieel gezien belastend voor de ondernemers. Met artikel II van de onderhavige regeling vervallen de artikelen 7, 8 en 9 van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017 daarom.

Ondanks de weinige meldingen van dode wilde vogels is het aannemelijk dat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is in de in Nederland aanwezige wilde vogelpopulatie, nu het virus is vastgesteld bij vogels behorende tot soorten die nog niet zijn weggetrokken. Om die reden blijven de maatregelen om de insleep vanuit wilde vogels en via bezoekers te voorkomen vooralsnog in stand, dus ook in het voormalige beschermings- en toezichtsgebied.

Lees dit bericht terug

Rijksoverheid.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws