Zon op
05:26
Zon onder
21:47
Nachtmodus

‘Lokmiddelen zijn nodig bij bestrijding wildschade’ – Opinieartikel Laurens Hoedemaker in Boerderij

Het gebruik van lokmiddelen bij het bejagen van schadelijke diersoorten is verboden. Directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil dat er orde op zaken komt in de wetgeving voor wildschadebestrijding en roept boeren en -organisaties op daarbij te helpen.

Vorige week kregen de jagers vanuit het ministerie van Economische Zaken het bericht dat zij geen lokmiddelen meer mogen inzetten voor het bejagen van een aantal diersoorten, zoals kraaien en duiven. Omdat dit precies de soorten zijn die behoorlijke schade aan gewassen kunnen toebrengen én omdat het verbod in werking is getreden in het seizoen dat mais en fruit afrijpen, is dit probleem meer dan een jagersprobleem. Wij pleiten voor het op orde brengen van de wetgeving. Boeren en hun belangenorganisaties kunnen daarbij helpen.

Storm van protest
Na ons bericht aan onze leden dat er met ingang van 16 augustus 2017 een totaalverbod geldt op het gebruik van lokmiddelen barstte er een storm van protest los onder jagers. Beelden van aangepikt en rottend fruit kwamen binnen op onze mail en sociale media. De wanhoop en vooral de frustratie spatte van het scherm. Hoe kan een jager invulling geven aan het voorkomen van schade aan gewassen bij ‘zijn’ boeren als hem daartoe de middelen worden ontzegd?

Om een goed beeld te krijgen van de aard en de omvang van het probleem is het belangrijk om te beseffen waar het precies over gaat. De Wet natuurbescherming bevat zes diersoorten waarmee het in Nederland zo goed gaat dat andere belangen in het gedrang komen. Dat kan gaan over vliegveiligheid, biodiversiteit en opbrengst uit landbouw. Op de lijst staan:

  • kraai
  • kauw
  • vos
  • konijn
  • houtduif
  • Canadese gans

Zo becijferde onderzoeksbureau CLM in 2013 dat alleen al kraaien en kauwen voor € 13,7 miljoen aan schade aan gewassen toebrengen.

Lokmiddelen nodig
Om soorten als kraai, kauw, houtduif en Canadese gans goed ‘binnen schot’ te krijgen, maken jagers gebruik van lokmiddelen als plastic vogels en lokfluiten, die het geluid van het dier nabootsen. Een perceel met een schadegevoelig gewas is namelijk vaak groter dan de 40 meter reikwijdte van een jachtgeweer. Het ministerie heeft echter op 16 augustus expliciet aangegeven dat deze middelen verboden zijn, met verwarring en frustratie tot gevolg bij alle betrokken partijen.

‘Hoe kan een jager invulling geven aan het voorkomen van schade aan gewassen bij ‘zijn’ boeren als hem daartoe de middelen worden ontzegd?’

Verwarring en frustratie die wij graag hadden voorkomen. Het is dan ook niet voor niets dat de Jagersvereniging vanaf het allereerste begin dat de conceptteksten voor de Wet, het Besluit en de Regeling Natuurbescherming rondgestuurd werden, opgeroepen heeft de teksten te repareren. Zonder succes, helaas.

Schade niet te claimen
Nu zijn de rapen gaar. Terwijl de boeren onze hulp nodig hebben om netjes en effectief kraaien en kauwen te bejagen om schade te voorkomen, verbiedt de overheid ons de middelen daartoe. Daar komt bovenop dat de boer de schade niet kan claimen. De soorten mogen immers ‘gewoon’ geschoten worden, is de redenatie. Uiteindelijk trekt de boer dus aan het kortste eind.

Oproep
Waarom moet het zo ingewikkeld? Hoe kan het dat vrijwilligers die zo betrokken zijn bij boer, natuur en leefbaarheid van het buitengebied met zo’n administratieve regeldruk worden opgezadeld? Wij zouden het graag eenvoudiger zien. Boeren kunnen ons helpen bij dit pleidooi. Door bijvoorbeeld de schade te registreren op faunaschade.nl. Dat is gratis. Daarmee wordt inzichtelijk wat het neveneffect van grote aantallen van bepaalde diersoorten is.

Verder roepen wij de belangenorganisaties op om ons te steunen in onze oproep om eenduidige landelijke regelgeving.

Boerderij.nl

Lokmiddelen zijn nodig bij bestrijding wildschade
  • Delen:


Gerelateerd nieuws