Zon op
08:45
Zon onder
16:21
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Leefbaar landschap – Column Laurens Hoedemaker in De Jager #4

Wie  zorgt er voor een leefbaar landschap? En wat bedoelen we daar eigenlijk precies mee? Dit waren de kernvragen in een debat dat een week voor de Kamerverkiezingen plaatsvond in Den Haag. Het werd georganiseerd door de grondbezitters (boeren, natuurorganisaties en particulier grondbezit) en VNO-NCW.

De woordvoerders natuur en landbouw van de Tweede Kamerfracties gingen voor de camera stevig met elkaar in gesprek. Tot een gezamenlijk gedragen standpunt kwam het niet, ondanks een oproep van Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, die een lans brak voor samenwerking van alle partijen die in het landschap actief zijn. Dat pleidooi ondersteun ik van harte. Al is het maar omdat we als Jagersvereniging uit de eerste hand hebben ervaren hoe heilzaam het is om die samenwerking op te zoeken. Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking tussen Landschapsbeheer Gelderland, IVN, Agrarische Natuurverenigingen, vogelwerkgroepen en twee WBE’s in Montferland om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. Ook op landelijk niveau voeren de gesprekken tussen overheid, de Jagersvereniging en andere belangenorganisaties tot een gezamenlijke aanpak in het veld, waarbij de kennis en de ervaring van jagers ertoe doen.

Ik hoop ook dat we kunnen helpen een brug te slaan tussen boeren en  natuurbeschermers. Dat is hoognodig, want het Planbureau voor de Leef- omgeving becijferde onlangs dat maximaal tweederde van de doelstellingen van het Nederlandse Natuurpact gehaald kan worden in de natuurgebieden. De resterende natuurdoelen moeten op het boerenland gerealiseerd worden. Juist daarom ben ik voor een ministerie van Landbouw & Natuur. In de eerste plaats in het belang van de natuur. Want om onze natuurdoelen te bereiken is samenwerking met de landbouw noodzakelijk. En in de tweede plaats omwille van de landbouw. Want op de lange termijn is de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de landbouw in Nederland ook afhankelijk van de wijze waarop deze ons landschap beïnvloedt. Samen in één ministerie werken aan een leefbaar landschap. Dat lijkt me een mooie uitkomst van deze verkiezingen.

 

Laurens Hoedemaker

Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws