Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus

Ledenenquête Jagersvereniging provincie Noord-Brabant 2018

Het provinciebestuur van de Jagersvereniging in Noord-Brabant is er voor u, de Brabantse jager. Uw provinciebestuur wil haar rol als belangenbehartiger graag verbeteren, daar willen we u graag zoveel mogelijk bij betrekken. We verzamelen vanaf nu minimaal één keer per jaar uw ideeën, om vervolgens jaarlijks de prioriteiten te bepalen, mede op basis van uw input. Het samen met u bepalen van onze prioriteiten zal een terugkerend agendapunt zijn binnen de ALV.

Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande, korte enquête.

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.