Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus
Foto: Douwe Anne Verbrugge

Landelijk Meldpunt Faunaschade

Nieuwe website zorgt voor verdubbeling van meldingen

Ganzen die grasland kaal vreten, een vos die kippen dood bijt, bevers die met hun dammen zorgen voor wateroverlast, marters die autokabels doorbijten. Dit zijn enkele voorbeelden van schade door dieren die voor problemen kunnen zorgen. Deze schade kan gratis gemeld worden bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade (www.faunaschade.nl).

Een volledig overzicht van de totale faunaschade in Nederland is belangrijk voor het faunabeheer en de overlast- en schadebestrijding. Het doel van het meldpunt is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken. Eind december vorig jaar is het meldpunt vernieuwd. Waar het meldpunt voorheen misschien zorgde voor veel rompslomp, is het systeem nu meer ingericht op de gebruiker. Dit zorgde voor een grote stijging van het aantal meldingen blijkt uit de cijfers. In de eerste helft van 2015 werden er 770 meldingen gedaan. Nu zijn dat bijna 1300 meldingen.

In De Jager #9 (verschijningsdatum 1 juli 2016) verscheen het volgende artikel:

 Gerelateerd nieuws