Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Landbouwschade, melden is gratis – column directeur in De Jager #9

‘Jagers hebben pas een probleem als het aantal ganzen in ons land zo laag is, dat ze niet meer bejaagd kunnen worden.’ Dit statement maakte ik afgelopen winter tijdens de gesprekken die we in diverse provincies met onze leden aangingen. Iedere keer leverde deze uitspraak veel reactie in de zaal op. Een groot aantal jagers voelt zich namelijk persoonlijk verantwoordelijk voor de enorme hoeveelheid ganzen en de daaruit volgende economische schade voor de boer. Die betrokkenheid en verwevenheid met de boer is goed, maar het is niet zo dat de jager als eerste moet roepen dat er teveel ganzen zijn.

Het melden en eventueel claimen van schade zie ik uitdrukkelijk niet als taak van de jager. Deze taak ligt bij de grondeigenaren en -gebruikers. Het is wel noodzakelijk om schade te registreren. Denk aan de commotie die ontstond rond het schieten van zwanen in het Groene Hart. Van schade door zwanen was nauwelijks sprake, zo becijferde een journalist. Dat die cijfers geen afspiegeling vormden van de daadwerkelijke schade bleef buiten beeld. Simpelweg, omdat die schade niet was gemeld. Dit zien we ook landelijk: onderzoeksbureau CLM schat de totale landbouwschade op € 96 miljoen per jaar. Dit bedrag staat in geen verhouding tot het schadebedrag dat gemeld wordt. Melden, melden, melden, is daarom ons devies. Voor u als jager zie ik een rol om dit bij de grondeigenaren op het netvlies te krijgen. Tevens denkt een deel van de grondeigenaren dat zij € 300 moeten betalen om schade te melden. Dat is onjuist! Melden is namelijk gratis. Pas als de grondeigenaar poogt de schade te claimen, betaalt hij een behandelbedrag.

U snapt: voor boeren en jagers is het belangrijk dat de juiste cijfers op tafel komen. Pas dan kan er een debat op inhoud worden gevoerd. In dat debat zijn de grondeigenaren degenen die moeten aangeven dat ze wildschade hebben, waar iets aan gedaan moet worden. Als jagers dat als eerste roepen, is het frame van ‘schietgraag’ gauw uitgesproken en verdwijnt het schadeverhaal onder tafel. Om tot goede resultaten te komen is het belangrijk dat boeren- en jagersorganisaties elk duidelijker voor hun eigen belangen opkomen; vanzelfsprekend in de goede samenwerking die de individuele boer en jager dagelijks in het veld ook hebben.

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 9 van De Jager, die op 1 juli bij onze leden werd bezorgd.

Laurens Hoedemaker

Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws