Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus

Kreupele en blinde reebok geschoten, jager voorkomt onnodig lijden

Het viel wildfotograaf Robert-Jan Asselbergs al snel op: in de Zeeuwse polder liep een reebok (een mannelijk ree) rond dat erg kreupel liep. Waarschijnlijk was het dier gewond geraakt na een aanrijding. Ook viel het Robert-Jan op dat het dier waarschijnlijk blind was aan één oog. Het was duidelijk dat deze reebok geen lang leven meer beschoren was en dat het dier uiteindelijk uitgehongerd en zwaar verzwakt aan zijn einde zou komen.

Om het dier langer lijden te besparen lichtte Robert-Jan een regionale jager in, die als speciale verantwoordelijkheid heeft om  een wild dier te schieten dat gewond is. Zo’n jager wordt een valwildschutter genoemd. De voorbereiding kostte deze persoon enkele dagen. In eerste instantie werd aan een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de lokale jagersvereniging gevraagd of hij samen met hem eerst de betreffende reebok wilde gaan observeren. Daarbij bleek dat de oudere reebok deel uitmaakte van een sprong (een groep) reeën die in het veld leeft. Het bokje kon deze groep nauwelijks nog goed volgen.

Zorgvuldig
Na informatie bij de plaatselijk actieve jagers werd besloten dat hij het gewonde dier zou gaan schieten, dit in directe samenwerking met de BOA. Hierbij werd uiterst zorgvuldig te werk gegaan, enerzijds in verband met de veiligheid en anderzijds moest de reebok snel uit zijn lijden verlost worden. Nadat de reebok geschoten was, inspecteerde hij het en zag dat het hoefje van de rechter voorpoot (de voorloper in jagerstermen) geheel vergroeid was, het rechter oog blind was en tussen de twee stangen van het gewei een diepe deuk in de schedel zat. Bovendien bleek de ontwikkeling van de rechter stang sterk achter te lopen. Gelet op deze gebreken is het aannemelijk dat de reebok is aangereden waarbij het dier aan de rechter zijde is geraakt.

Duizenden aanrijdingen
Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting 10.000 reeën aangereden. Er leven in totaal ruim 100.000 reeën in Nederland. Valwildschutters maken in de provincie Zeeland deel uit van een ‘regionaal bijstandsteam valwild’ en zijn ervaren jagers die bevoegd zijn te assisteren bij aanrijdingen van wild en losgebroken vee. Niet elk aangereden dier is direct dood maar vaak (ernstig) verwond. In gevallen dat het gewonde dier niet ter plaatse ligt, kan het met speciaal daarvoor getrainde honden eventueel worden opgespoord. De valwildschutter kan dan besluiten om het dier alsnog te schieten om onnodig lijden te voorkomen. Deze mensen staan daarvoor dag en nacht klaar!

Ree gebiedsdekkend beheren
De Jagersvereniging betreurt het grote aantal aanrijdingen en pleit voor het beheren van reeën in Nederland. Door goed te kijken en te tellen hoeveel reeën er in een gebied leven en op basis daarvan te bepalen hoeveel er geschoten kunnen worden, kun je voorkomen dat het aantal reeën in gebieden zo hoog wordt, dat ze in groten getale slachtoffer worden van het verkeer. Een aanrijding met een ree is in meerdere opzichten doodzonde: waar een jager met kennis en kunde precies weet welk dier hij kan schieten in welk seizoen, is een aanrijding met een motorvoertuig volstrekt onwillekeurig. Daarmee rijd je niet alleen een vrouwelijk dier dood, maar in een bepaalde periode van het jaar gaan ook haar twee reekalfjes dood omdat ze niet meer te drinken krijgen. Bovendien is het vlees van een aangereden dier vaak niet meer te consumeren en is een aanrijding ook voor de automobilist een verschrikkelijke ervaring.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws