Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus
Foto: Hanneke van Halem

Kleurrijk – Column van Janneke Eigeman in De Jager #7

‘Een brede volkspartij’, een ‘partij van alle mensen’ en een ‘premier voor iedereen’. Deze kreten zijn de afgelopen maanden door menig politicus geroepen in de strijd om de kiezer.
Ze zijn afkomstig van zowel linkse als rechtse partijen, van oudere en jongere politici en van mannen en vrouwen. Toegegeven. Het klinkt mooi als je zegt dat je met je verhaal zo veel mogelijk groepen in onze samenleving aan wilt spreken. Maar of dat werkelijk lukt, is maar de vraag. Als je wat dieper inzoomt op het profiel van de kiezers van 15 maart, blijken er veel hoogopgeleide vrouwen op GroenLinks te hebben gestemd, zijn de mannen oververtegenwoordigd onder de VVD-stemmers en kent de PvdA het hoogste percentage 65-plussers.

Het is een willekeurige zaterdagochtend, vroeg in april. Het is half tien ’s ochtends en we hebben net de zak met borrelnoten open getrokken. ‘We’ is een zevenkoppig gezelschap, dat die ochtend een aantal ganzen en kraaien heeft geschoten. De oudste van het gezelschap is 75, de jongste 27. Er zijn twee vrouwen en vijf mannen. De een is ondernemer, de ander muskusrattenvanger en weer een ander werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn mensen bij van wie de familie al generaties lang jaagt en sommigen hebben deze manier van leven pas net ontdekt.

Van enkelen liggen de wortels in deze streek, anderen komen van elders. Onze politieke voorkeuren lopen uiteen van links tot rechts.  Het is een kleurrijk gezelschap, besef ik als ik om me heen kijk. Een gezelschap dat het prima met elkaar kan vinden. Moeiteloos vullen we twee uur met het uitwisselen van ervaringen, het beantwoorden van vragen, het vertellen van sterke verhalen.
Ja, je kunt met recht zeggen dat de Jagers- vereniging een vereniging is van alle mensen!

Janneke Eigeman

Janneke Eigeman, hoofd communicatie bij de Jagersvereniging, geeft haar visie op jacht & communicatie
  • Delen:


Gerelateerd nieuws